Til innholdet

Prosjektnummer

901157

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901157
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2015
Sluttdato: 04.05.2020

Kunnskapssammenstilling om fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett (FISHWELL)

Kunnskapssammenstilling som er et viktig bidrag til fiskevelferd i oppdrett
• ​Handbooks outlining the latest knowledge on the welfare of Atlantic salmon and tailor made OWI toolboxes for assessing their welfare were first released in 2017 and 2018 (Norwegian and English language versions, with an updated Norwegian version released in 2018).
• Corresponding handbooks for farmed rainbow trout were released in May 2020 in both languages.​
Results achieved
Summary of results from the project’s final reporting
The project has produced two handbooks which synthesise the scientific information on the welfare of farmed Atlantic salmon and rainbow trout. The information is then used to assemble a toolbox of welfare indicators for various production systems and husbandry operations. Each handbook is split into three parts: Part A addresses the latest state of the art knowledge regarding the welfare of each species, Part B outlines fit-for-purpose OWI toolboxes for differing rearing systems and Part C adapts the same approach for differing a husbandry procedures and operations.

Part A builds the scientific foundation for the rest of the handbook. Part A gives an overview of the knowledge about fish welfare, outlines the knowledge about the welfare needs of each species, and conditions that may affect the fulfilment of these needs. It then breaks down the array of welfare indicators into i) animal-based, direct indicators (outcome-based indicators) that can be applied at the individual or group level, and ii) environment-based indirect indicators (input-based indicators) that are applicable to the environment or resources the fish are subjected to. It outlines whether these indicators are OWIs or LABWIs, highlights important factors or thresholds to pay attention to and also draws attention to any knowledge gaps that may exist regarding each welfare indicator.

The in-depth foundational work of Part A is then used in Part B of each handbook to develop fit-for-purpose OWI toolboxes for differing rearing systems. In the Atlantic salmon handbook, Part B addresses seven different production systems including flow-through, RAS, open net cages, submerged cages, snorkel cages, semi-closed containment systems in the sea (S-CCS) and cages fitted with lice skirts. In the rainbow trout handbook, OWI toolboxes are outlined for flow through and net cage production systems as these systems currently dominate trout production in Norway.

The final part of the handbook, Part C outlines science based OWI toolboxes for differing husbandry routines and operations, in a similar format to Part B. It includes numerous existing and emerging husbandry operations such as crowding, pumping, grading and mechanical de-licing to name but a few. Each section again outlines the array environment, group or individual based OWIs for each operation, again highlighting any potential knowledge gaps.
​The FISHWELL Atlantic salmon handbook has been well received by a wide range of stakeholders both within the aquaculture industry and beyond. It has been published as a free hard copy in Norwegian (1700 copies) and is also available as a free PDF in both Norwegian and English. ‘We have developed the OWI toolboxes to primarily help those who regularly handle the fish, such as the farm staff who work with the fish on a daily basis. The toolboxes will hopefully give them a good overview on how to assess the welfare of their fish and help them use the right welfare tools in the right situation. We also hope it is of value for the wider farming community including fish health professionals’ says the project leader, Chris Noble. ‘These toolboxes are just the start of the process, at this stage all we have done is outline what OWIs are suitable for each rearing system or routine, without saying which indicators are most appropriate or important, or weighing the indicators in terms of the impact upon fish welfare’.​
Kunnskapen om fiskevelferd og operasjonelle velferdsindikatorer øker stadig. Men, den er ikke alltid lett tilgjengelig og kan dermed være uoversiktlig. Derfor er det nyttig med en gjennomgang av beste eksisterende (“state of the art”) kunnskap på fiskevelferd, både når det gjelder fiskens behov direkte og hvordan man best kan vurdere fiskens velferd.
Å beskrive holdbare, operasjonelle velferdsindikatorer basert på evaluering av eksisterende kunnskap – og sortere dem i en artsspesifikk verktøykasse/ håndbok som oppdretteren kan bruke til å vurdere, sikre eller optimalisere velferden til hver art.

Delmål
(Tilknyttede arbeidspakker er indikert i parentes)
• Å oppsummere eksisterende kunnskap om fiskevelferd med hensyn til arter og livsstadium (AP1).
• Å evaluere eksisterende sertifiseringsordninger basert på krav for hver arts velferd (AP2).
• Å vurdere hvilke tilgjengelige velferdsindikatorer som er i bruk og som passer til formålet (AP3).
• Å undersøke operative velferdsindikatorer på bakgrunn av ulike eksisterende og nye produksjonssystemer (AP4).
• Å evaluere operative velferdsindikatorer med hensyn til ny teknologi og ulike håndteringsoperasjoner (AP5).
• Å identifisere kunnskapsflaskehalser og kunnskapsområder som krever videre forskning/validering (AP1–5).
• Å sette sammen en håndbok for oppdretterne til bruk i vurderingen for å sikre eller optimalisere velferden hos laks og ørret (AP6).
Prosjektet forventes å gi oppdatert kunnskapsstatus om kravene til fiskevelferd for atlantisk laks og regnbueørret. Dette skal gi næringen holdbare og lett forståelige operasjonelle velferdsindikatorer som er både arts- og livsstadiespesifikke. Det å fremme og synliggjøre velferdsvennlig produksjonspraksis står også sentralt i prosjektet.
Prosjektet består av følgende arbeidspakker (jf. delmål):
AP1: Gjennomgang av velferdsbehov for laks og ørret på ulike stadier i livet.
Ansvarlig: Havforskningsinstituttet.
 
AP2: Evaluering av eksisterende godkjenningsordninger for velferd/protokoller og risikofaktor/faremomenter.
Ansvarlig: Havforskningsinstituttet.
 
AP3: Gjennomgang av velferdsindikatorer: Hva brukes og hva passer til anleggenes formål?
Ansvarlig: Universitetet i Nordland.
 
AP4: Robuste og operasjonelle velferdsindikatorer (OWIs): Produksjonssystemer.
Ansvarlig: Nofima.
 
AP5: Robuste og operasjonelle velferdsindikatorer (OWIs): Teknologi, rutiner og drift.
Ansvarlig: Veterinærinstituttet.
 
AP6: Samle OWIs i en håndbok for oppdrettere.
Ansvarlig: Nofima.
Resultatene vil bli presentert på egnede FHF-sammenkomster og nasjonale og internasjonale konferanser (f.eks. Havbrukskonferansen 2016). Resultatene vil også bli publisert eksempelvis via Forskning.no.
 
Resultatene vil bli publisert som en håndbok. De vil også bli publisert i fagtidsskrifter/populærvitenskapelige tidsskrifter og potensielt i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

Faktaark om relevante resultater vil også bli levert i løpet av prosjektet.
keyboard_arrow_up