Til innholdet
Fotokreditt: Skretting

14.05.2020

Havbruk

Ny håndbok om velferdsindikatorer for regnbueørret

I dag ble en ny håndbok om velferdsindikatorer utgitt. Denne gang for regnbueørret. To år etter at tilsvarende bok ble utgitt for laks.

Prosjekt:
901157
Del artikkel

Det er forskere hos Nofima som nå har utgitt denne boken, i samarbeid med Nord Universitet, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Stiriling. Kunnskap om fiskevelferd og velferdsindikatorer for både laks og regnbueørret øker stadig. Bakgrunnen for å iversette dette FHF prosjektet var å få en faglig gjennomgang av eksisterende kunnskap for så å få forskerne til å gjøre en vurdering på hvilke faktorer som kan brukes til å vurdere fiskevelferd. Det var en målsetting å gjøre håndboken så praktisk rettet som mulig slik at oppdretterne lett kan ta kunnskapen i bruk. 

Dette er første gang all informasjon om fiskevelferd er samlet. Håndbøkene kan lastes ned fra Nofima sin hjemmeside. Her finner du også en artikkel som beskriver innholdet i bøkene mer i detalj "Lanserte ny handbok om velferdsindikatorer for regnbueørret"

 

 

keyboard_arrow_up