Til innholdet

Kunnskap for en ledende norsk sjømatnæring

FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering – forvalter næringens felles investeringer i forskning og utvikling. FHF skal utvikle kunnskap for norsk sjømatnæring som muliggjør verdiskaping, bærekraft og innovasjon. På denne nettsiden finner du bl.a. informasjon om hvordan FHF arbeider, om pågående FoU-prosjekter og resultater fra avsluttede prosjekter.
DNA
Nytt tema!

Utvalgte tema

Vi har samlet innsatsen innenfor tema som opptar mange. Først ut var Lakselus. Nå lanserer vi Automatisering, som oppsummerer forskning og funn fra de seneste års prioriteringer.

Prioriteringer

Havbruk

FHF har organisert havbruksinnsatsen på fem områder; havbruk og miljø, kvalitet, fiskehelse og fiskevelferd, fôr og fôrressurser samt rammebetingelser

Les mer

Fiskeri

FHF har fra 2020 Fiskeri som eget område. Det er delt inn fiskeriteknologi og fartøyteknologi

Les mer

Hvitfisk

FHF har organisert forskningsinnsatsen på tre områder; konvensjonell industri, fersk og fryst torskefisk og skalldyr

Les mer

Pelagisk

FHF har organisert ressursbruken på pelagisk innen to områder, pelagisk konsumindustri, i tillegg til rammebetingelser villfisk (hvitfisk og pelagisk)

Les mer

Felles satsingsområder

FHF har markedsadgang og sameksistens som de to områdene som prioriteres under felles satsingsområder

Les mer

Nyhetsbrev

Arrangementer

Presentasjoner

Fikk du ikke vært tilstede på et arrangement? Presentasjonene fra avsluttede arrangementer finner du ved å klikke på lenken under.

Se mer
keyboard_arrow_up