Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1616 treff

Vi fant 540 artikler

SNAP gir mindre lusepåslag og lettere arbeidshverdag

Resultatene fra prosjektet tilsier at teknologi som kan ta hensyn til vær og strømning i vannet fører til bedre effekt av SNAP. Det automatiske systemet bidrar til økt dyrevelferd, lavere dødelighet og mer kostnadseffektiv bruk av SNAP.
Fagfelt: Havbruk

Havbruksnæringen trenger et bedre beslutningsgrunnlag for valg av forebyggingsmetode og behandling av lus

Utvikling av en «beste praksis» for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus, med ivaretakelse av god fiskehelse og fiskevelferd, vil gi næringen et felles rammeverk for fremtidige vurderinger og evalueringer for forebygging, behandling og kontroll av lakse- og skottelus.
Fagfelt: Havbruk

Miljøpåvirkning fra og på havbruk

Kunnskapsgrunnlaget som brukes i forvaltningen er omfattende. I et nylig avsluttet prosjekt finansiert av FHF peker forskerne på manglende kunnskap for mange områder og temaer.
Fagfelt: Havbruk

Forskningstorget på Aqua Nor 2023

Kom innom hall H under Aqua Nor å få med deg spennende foredrag fra forskning innen havbruk på Forskningstorget. Våre fagsjefer er på stand hver dag og håper dere kommer innom for en prat.
Fagfelt: Havbruk

Lysaktiverte kjemikalier mot lakselus - Photolice

Bruk av fotoaktiverte forbindelser kan være mulig å bruke for å eliminere lakselus fra fisk i akvakulturmiljøer, men ytterligere studier er nødvendige.
Fagfelt: Havbruk

Viktig ny kunnskap og resultater 2. kvartal

Det er avsluttet en rekke FoU-prosjekter i 2. kvartal, som har frembragt viktig ny kunnskap og ny teknologi, her er de samlet.

Flere lar laksen vokse seg større før den slippes ut i sjøen

Kanskje klarer oppdrettslaksen seg best hvis den ikke vokser så fort den første tiden. Men det er det vanskelig for forskerne å finne ut: Norske oppdrettere har nemlig flere ulike måter å ale den opp på.
Fagfelt: Havbruk

Samarbeider om å finne lakselus-hemmelighetene

Havforskningsinstituttet blir med på laget sammen med Nofima for å finne laksens genetiske hemmeligheter. – Klarer vi å forstå litt mer, kan det gjøre en stor forskjell, sier forskningssjef Anna Wargelius.
Fagfelt: Havbruk

Nettbaserte verktøy for skadelige alger eller maneter

Prosjektet har utviklet et nettbasert verktøy for hjelp ved mistanke om utfordringer med alger og maneter og en serie med faktaark og best praksis.
Fagfelt: Havbruk

Forbedret hjertehelse hos laksesmolt

Ny forskning viser at redusert intensitet i settefiskfasen medfører bedre hjerteform og funksjon hos oppdrettslaksen, og et nytt verktøy for kategorisering av hjertemorfologi gir muligheter for å overvåke hjertehelsen og gjøre forbedrende tiltak.
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up