Til innholdet

11.10.2023
Stine Falk-Petersen

Havbruk

SNAP gir mindre lusepåslag og lettere arbeidshverdag

Resultatene fra prosjektet tilsier at teknologi som kan ta hensyn til vær og strømning i vannet fører til bedre effekt av SNAP. Det automatiske systemet bidrar til økt dyrevelferd, lavere dødelighet og mer kostnadseffektiv bruk av SNAP.

Prosjekt:
901509
Del artikkel

Teknologi for bedre dosering av SNAP

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle en teknologi for dosering og gunstig distribusjon av feromonet Salmon Nest Appeasing Pheromone (SNAP) for optimal eksponering av biomassen og bidra til forbedret effekt mot luseinfestasjon.

SNAP er et feromon av marin opprinnelse med naturlig forekommende omega-7 fettsyrer. Feromonet er funnet i tilknytning til klekking av laksefisk når den utvikler seg fra øyerogn til plommesekklarve, og virker beroligende på laks. Det er et naturlig signalstoff som utløser økt tilpasningsevne og reduserer de negative konsekvensene av stress hos laks. En følge av dette er at fisk utsatt for SNAP er mindre egnet som vert for lakselus.

Tidligere ble SNAP tilført vannmassene manuelt, noe som førte til betydelig merarbeid. SNAP ble tilført uten hensyn til om vannstrømmen inne i merdene var høy eller lav. Den nye løsningen doserer SNAP når vannstrømmen i merdene er lavest mulig innenfor et gitt tidsvindu. En strømmingssensor gir signal om laveste hastighet, noe som ser ut til å sammenfalle ved tidevannsvende. Selve styringen av det nyutviklede doserings- og distribusjonssystemet blir gjort via et grafisk brukergrensesnitt som er tilgjengeliggjort via smarttelefon. Systemet kan varsle via appen om feilmeldinger, operasjonssvikt på pumper og ventiler, mengde SNAP tilgjengelig i systemet, når dosering har funnet sted og hvor mye som er tilført.

Mindre lusepåslag

Det ble observert signifikant færre bevegelige lus og voksne hunnlus på fisk i merden når behandlingen tok hensyn til tidevannsvende. Prøver viser også at skinnhelsen til laksen var bedre ved bruk av det nye systemet.

Ved å gå over til det automatiserte systemet fikk arbeiderne en mer effektiv og sikker arbeidshverdag, samtidig som det førte til færre lakselus på fisken.

Fagsjef i FHF, Roar Pedersen sier «Distribusjonssystemet fungerte god, men en grundig dokumentasjon av effekten som SNAP har på lusepåslag i fullskala foreligger ikke. Ettersom dette er svært interessant informasjon for næringen så anbefales det at det blir gjort fullskala forsøk med hovedvekt på dette».

 

Du kan lese mer om resultatene fra prosjektet her.

keyboard_arrow_up