Til innholdet

02.05.2023
Stine Falk-Petersen

Havbruk

Forbedret hjertehelse hos laksesmolt

Ny forskning viser at redusert intensitet i settefiskfasen medfører bedre hjerteform og funksjon hos oppdrettslaksen, og et nytt verktøy for kategorisering av hjertemorfologi gir muligheter for å overvåke hjertehelsen og gjøre forbedrende tiltak.

Prosjekt:
901586
Del artikkel

Hjertelidelser og sirkulasjonsforstyrrelser blir ofte observert i forbindelse med dødelighet etter stressende intervensjoner og det rapporteres om varierende grader av avvikende hjerteform hos oppdrettslaksen. Det pågår derfor en betydelig forskningsinnsats for å avdekke årsaksforhold og mulige tiltak som kan sørge for god hjertehelse for laksen.

Rask produksjon bidrar til hjertesykdom

Prosjektet HELSMOLT har undersøkt om produksjonsforhold i ferskvannsfasen kan være årsak til utvikling av morfologiske avvik på hjertet, og eventuelle fysiologiske konsekvenser av dette. Resultatene viste at intensiv smoltproduksjon der fisken går på høyere temperaturer er forbundet med flere avvik på hjerteformen. Motsatt gav en mer langsom produksjon på lavere temperaturer færre morfologiske avvik og medførte at laksen fikk hjerter som ligner mer på villakshjertet.

Resultatene viste også at avvikende hjertemorfologi hos intensivt produsert smolt er forbundet med akselerert avstivning av hjertets hovedkammer (ventrikkel) og bulbus-muskelen som kan knyttes til symptomer på sykdom og redusert hjertefunksjon senere i livet. Det er derfor grunn til å tro at rask smoltproduksjon øker risiko for hjertesykdom hos norsk oppdrettslaks og at dette bidrar til økt dødelighet hos laks som nærmer seg slakt.

Utover denne nye kunnskapen om årsaker til og konsekvenser av avvikende hjertemorfologi hos oppdrettslaks, har prosjektet utviklet nye standardiserte metoder for vurdering av hjerteform og avvik fra normalen hos laks. Dette omfatter en nomenklatur for å navngi de ulike avvikene samt et kvalitativt scoringssystem for å gradere hjertemorfologien. Disse metodene kan benyttes i forskning og av oppdrettsnæringen og vil styrke det videre arbeidet med å forstå hjertesykdom hos oppdrettslaks og gjøre forbedrende tiltak.

Fagsjef i FHF Sven Martin Jørgensen sier at "mange oppdrettere har tatt innover seg funnene fra dette prosjektet og fra annen pågående forskning, og justert ned intensiteten i smoltproduksjonen ved for eksempel lavere vanntemperatur. I den videre forskningen er det nødvendig å se på alle produksjonsbetingelsene i sin helhet, for å forstå hvordan næringen kan optimalisere disse med hensyn på de viktigste organene til laksen, der hjerte- og sirkulasjonssystemet selvsagt har en sentral rolle. 

Hvis du vil lese mer om resultatene fra prosjektet finner du sluttrapporten fra «HELSMOLT» her.

FHF har også en pågående utlysning på produksjonsbetingelser for best mulig organutvikling i tidlig livsfase for laks og regnbueørret, der hjertet er ett av organene som vi ønsker ny kunnskap om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up