Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 979 treff

Prosjektnr: 901889
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk

​Prosjektets overordnede idè er å utvikle ny teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk om bord i havfiskeflåten.Økt utnyttelse av marint restråstoff har høy prioritet på nasjonalt nivå, både i et økonomisk, miljømessig og ...
Prosjektnr: 901857
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisert løsning for legging av fisk på tørkerivogner

​Tørking av saltfisk er en arbeidkrevende og repetitiv prosess hvor det foregår mye arbeid over skulder høyde og under midje. Dette er en tung belastning for arbeiderne og resulterer i at tempoet er variabelt ut ifra hvem som utfører arbeids oppgaven.Den manuelle prosessen i dag ...
Prosjektnr: 901855
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dokumentasjon av saltkvalitet ved automatisk saltrensing (RENT)

​Salt er en betydelig innsatsfaktor ved produksjon av salt- og klippfisk. ScanProd AS, SINTEF og ProsessIndustri AS har, i et tidligere prosjekt, “Utvikling, implementering og testing av teknologi for gjenvinning av salt og saltlake (ReSALT)” (FHF-901380), utviklet en velfunge ...
Prosjektnr: 901888
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Marinisering av eksisterende sløye- og kappemaskin som er skånsom mot lever og rogn (FOLLA)

Det er behov for å kunne tilby en sløye- og kappemaskin som er skånsom mot rogn og lever til den havgående fiskeflåten. Utfordringer og problemstillinger som det vil bli jobbet med er listet opp under:• Bevegelse: Maskinen vil bli plassert om bord på et fartøy som har utf ...
Prosjektnr: 901885
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Dyrevelferd og hygiene ved merking og levendelagring av kongekrabbe og snøkrabbe (MERKrabBART)

Det lukrative elementet i krabbefiske i Norge har ført til etablering av et parallelt illegalt fiske av kongekrabbe. Dette er svært uheldig av flere årsaker. Et slikt fiske medfører ingen bærekraftig utnyttelse av ressursen, og det resulterer også i en tøffere konkurranse for de ...
Prosjektnr: 901844
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Restråstoffanalyser 2023–2025: Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt til land og tatt hånd om på en god måte. Restråstoff bidrar allerede til en betydelig verdiskaping i næringen, men potensialet for økt utnyttelsesgrad og ve ...
Prosjektnr: 901761
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Testing av beste tilgjengelige teknologi (BAT) for rensing av prosessvann fra pelagisk industri (PROPEL)

​Pelagisk industri benytter store mengder vann som kontamineres under produksjon. Vannvolum og -kvalitet varierer gjennom året, avhengig av sesong, råstoff og produksjonsprosess.EUs direktiv om industriutslipp (IED) regulerer utslipp fra enkelte virksomheter gjennom beskrive ...
Prosjektnr: 901865
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst av pukkellaks (Stillehavslaks 2.0)

​Ifølge Vitenskapskomitéen for mat og miljø vil pukkellaks (Oncorynchus gorbuscha) være en stor trussel mot andre laksefisk og økosystemene i norske elver. Etablering av et bærekraftig sjøfiske på pukkellaks kan være et effektivt tiltak som reduserer antall gytende individ i nors ...
Prosjektnr: 901854
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Økt verdiskaping av restråstoff fra tørrfisk- og klippfiskproduksjon (VOLUM)

​Klippfisk- og tørrfiskindustrien i Norge produserer ulike typer og ulike mengder restråstoff. For enkelte sidestrømmer kan det være krevende å utvikle nye produkter, prosesser og markeder, særlig med råstoff i mindre mengder. Dette prosjektet ønsker å samle større volum av restr ...
Prosjektnr: 901848
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisk fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet

Norsk makrell står for den største verdien av eksport blant de pelagiske artene i Norge. Makrellen har en høy status i de globale markedene, spesielt Japan og Korea. FHF har gjennom satsingen “Pelagisk løft” bidratt i stor grad til nye prosesseringslinjer for makrellfilet i ...
keyboard_arrow_up