Til innholdet

Prosjektnummer

901848

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901848
Status: Pågår
Startdato: 01.05.2023
Sluttdato: 01.08.2024

Automatisk fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet

Norsk makrell står for den største verdien av eksport blant de pelagiske artene i Norge. Makrellen har en høy status i de globale markedene, spesielt Japan og Korea.
 
FHF har gjennom satsingen “Pelagisk løft” bidratt i stor grad til nye prosesseringslinjer for makrellfilet i Norge. Flere pelagiske fabrikker har gjort store investeringer og skapt helårsjobber. Vikomar, sammen med Brødrene Sperre, har bidratt til denne utviklingen.
 
Å få til å produsere beinfri makrellfilet er viktig for at den videre prosesseringen i Norge skal fortsette å vokse og for å utvide markedsandelene. Dette på grunn av at etterspørselen etter beinfri filet øker i takt med at de yngre generasjonene vokser opp. Å få til produksjon av denne fileten automatisk, presist og med høy kapasitet er nødvendig for at foredlingsindustrien i Norge skal kunne konkurerre med fabrikkene i lavkostlandene i Asia.

Eksisterende teknologi
Det er ingen automatiske beinfjerningsmaskiner som er i drift i Norge i dag. FHF har bidratt med finansering av flere prosjekter med sikte på å løse dette, men det har ikke resultert i en kommersiell løsning.
 
Eddie Carr Ltd. har installert noen beinfjerningsmaskiner i Storbritannia, men disse er ikke helautomatiske og de fjerner heller ikke 100 prosent av beina. Det er denne maskinen som i dette prosjektet skal videreutvikles for å redusere det manuelle arbeidet som behøves og for å økre presisjonen.
Hovedmål
Å videreutvikle eksisterende teknologi til å automatisk fjerne tykkfiskbein i makrellfilet, uten å skade skinnsiden, og med et så høyt utbytte som mulig.
 
Delmål
1. Å finne kamerateknologi som klarer å lokalisere bein i makrellfilet.
2. Å konstruere en prototype med ønsket kapasitet.
3. Å få tilbakemelding og godkjenning fra kunder om at produktets egenskaper (kvalitet, utseende, etc.) tilfredstiller behovet i markedet.
4. Å implementere prototype på Vikomar for fullskala testproduksjon.
For den pelagiske foredlingsindustrien i Norge er det essensielt å være i stand til å produsere beinfri makrellfilet i årene som kommer, ettersom markedet for dette produktet stadig øker. Det vil øke verdien på produktet, makrellen, og øke det potensielle markedet for de som lager makrellfilet. Det vil videre også bidra til helårsarbeidsplasser innenfor pelagisk konsumindustri.
 
Produktkvaliteten vil også i stor grad øke. Å mate beinfjerningsmaskinen etter dagens utforming krever en høy grad av presisjon for å treffe beinraden på hver eneste makrellfilet. Det er en jobb som er krevende og slitsom å utføre over tid. Automatisering vil bidra til en mer stabil innmating, som påvirker kvaliteten positivt.
  
For maskinprodusenten vil dette prosjektet resultere i en ny og forbedret maskin som kan selges til foredlere over hele Europa.
 
En høyere grad av prosessering vil også ha en positiv innvirkning på miljøet. En høyere grad av foredling vil redusere utslipp ved at bare 50–60 prosent av vekten må transporteres. Prosessering i Norge bidrar også til at 100 prosent av makrellen blir brukt i og med at alt avskjæret går til mel og oljeproduksjon. 
Prosjektet gjennomføres i 3 faser:

Fase 1: Initiell testing for å bevise konseptet
1.1 Utarbeide spesifikasjoner for kamerasystemet
1.2 Konstruksjon av enkel prototype for å verifisere kamerateknologi
1.3 Testing av enkel prototype
1.4 Gjennomgå resultater fra testing, bestemme om man skal gå videre med prosjektet eller ikke
 
Fase 2: Fullskala prototype
2.1 Designe fullskala prototype
2.2 Sørge for å få designet kvalifisert til CE-merking
2.3 Bestille deler til fullskala prototype
2.4 Sette sammen og testkjøre fullskala prototype
2.5 Vikomar vil presentere produkter fra prototypen til potensielle kunder
2.6 Gjøre nødvendige justeringer
2.7 Gjennomgå resultater av test, bestemme om en skal gå videre med prosjektet eller ikke
 
Fase 3: Installere fullskala prototype i produksjonslinjen hos Vikomar
3.1 Transport til Norge
3.2 Installasjon av prototype og tilhørende infrastruktur
3.3 Fullskala testproduksjon
3.4 Justeringer og forbedringer etter testproduksjon 
Eddie Carr  & Co Ltd. vil presentere løsningen gjennom sitt salgsarbeid, på messer, på egen nettside og ved ulike kundebesøk hos norsk pelagisk næring.
 
De pelagiske bedriftene i Norge som er med i FHFs Faggruppe for pelagisk industri, vil bli invitert til å se løsningen på Vikomar når prosjektet er ferdig.
keyboard_arrow_up