Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1616 treff

Prosjektnr: 901255
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

Det er både gjennom eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av næringen forutsatt at havbruksnæringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (Meld. St. 16 (2014–2015)).   Bærekraft skal i henhold til internasjonale og nasjonale føringer baseres på tre ...
Prosjektnr: 901801
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

HMS i havbruk – Risikostyring i ulike produksjonsformer

​Ansatte i havbruk har det mest risikoutsatte yrket i Norge etter fiskeri. Ambisjoner om vekst og fremvekst av nye produksjonsformer forutsetter at helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) tillegges stor vekt, både hos selskapene, leverandører og myndigheter. Hensiktsmessige ...
Prosjektnr: 900763
Varighet: 2012 - 2012
Status: Avsluttet

Formidling havbruk 2012

Formidling av forskningsresultater fra forskningsprosjekter i verdikjede laks skal dekke områdene “Bærekraftig havbruk”, “Sterk og robust laksefisk” og “Kvalitet laksefisk”, jf FHFs Handlingsplan for 2012 og fremover. De to faggruppene som dekker området verdikjede laks har et næ ...
Prosjektnr: 900780
Varighet: 2012 - 2012
Status: Avsluttet

Programkonferansen HAVBRUK 2012

Konferansen er videreføring av tidligere konferanser i 2006, 2008 og 2010. Den er helt sentral på nasjonalt nivå vedr. FoU-innretninger, -prioriteringer og -resultater. Den er i regi av Forskningsrådet.   Tema for Havbrukskonferansen 2012 er: Hvilke utfordringer ...
Prosjektnr: 901738
Varighet: 2022 - 2023
Status: Ferdig faglig og økonomisk

Miljøpåvirkning havbruk og sameksisterende industrier: Mulighetsrom for helhetlig regulering (MILJØREG)

​Den norske havbruksnæringen har i de siste tiårene vært gjennom en fase med rask ekspansjon, med god lønnsomhet, stor verdiskaping og økende betydning for samfunn langs hele kysten. Bærekraftig vekst i lakseoppdrett krever løsninger som gir kontroll med miljø- og fiskehels ...
Prosjektnr: 901702
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Havbrukslære: Utvikling av faglig læreverk i havbruk

​Behovet er stort for oppdaterte faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk. Havbruksnæringen har hatt en betydelig utvikling siden den siste bokserien innen havbruk ble gitt ut av Landbruksforlaget i 1997. Blant annet er nye drift ...
Prosjektnr: 901572
Varighet: 2019 - 2021
Status: Avsluttet

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

​Miljøeffekter av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra produksjon av laks og regnbueørret frem til slakting får stadig større oppmerksomhet. Havforskningsinstituttet har i sine risikovurderinger vurdert sannsynligheten for uakseptable miljøeffekter som liten, med u ...
Prosjektnr: 141044
Varighet: 2007 - 2008
Status: Avsluttet

Kunnskapstatus fiskevelferd i havbruk

Prosjektnr: 900876
Varighet: 2013 - 2013
Status: Avsluttet

Formidling fra FHF havbruk 2013

Formidling av forskningsresultater fra forskningsprosjekter i verdikjede laks skal dekke områdene “Bærekraftig havbruk”, “Sterk og robust laksefisk” og “Kvalitet laksefisk”, jf FHFs Handlingsplan for 2012 og fremover. De to faggruppene som dekker området verdikjede laks har et næ ...
Prosjektnr: 900911
Varighet: 2013 - 2014
Status: Avsluttet

Lokalitetstilgang for havbruk

Tilgang til gode lokaliteter vil være en avgjørende faktor for videre vekst i havbruksnæringen. Næringen utelukkes helt eller delvis fra attraktive lokalitetsressurser som følge av vernetiltak, annen næringsvirksomhet, militær aktivitet m.m. Politiske vedtak om disponering av kys ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up