Til innholdet

Prosjektnummer

900763

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900763
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2012
Sluttdato: 31.12.2012

Formidling havbruk 2012

Som planlagt ble det i 2012 gjennomført en strategisamling og en formidlingssamling med god deltakelse fra næringen. I tillegg hav FHF gjennomført to fagmøter for området melanin i laksefilét og tekstur i laks.
Formidling av forskningsresultater fra forskningsprosjekter i verdikjede laks skal dekke områdene “Bærekraftig havbruk”, “Sterk og robust laksefisk” og “Kvalitet laksefisk”, jf FHFs Handlingsplan for 2012 og fremover. De to faggruppene som dekker området verdikjede laks har et nært samarbeid og det er en viktig oppgave å fremstille verdikjede laks som sammenhengende med felles målsettinger.
 
Innenfor formidling vil det bli gjennomført to større samlinger for hele verdikjeden og minst tre fagspesifikke møter med formidling rettet mot utvalgte deler av bransjen.
• Å gjennomføre:
– to fellessamlinger og
– inntil tre fagspesifikke formidlingsarrangementer fordelt på tema fra områdene Bærekraftig havbruk, Sterk og robust fisk og Kvalitet laksefisk i FHFs Handlingsplan for 2012.
• Å utgi faktainformasjon fortløpende etterhvert som prosjektene leverer.
Formidlingen vil bidra til at resultatene når ut og kommer tll nytte i næringen.
Første formidlingssamling for Havbruk er tidfestet til 14. og 15. mai på Radisson Blu Gardermoen. Tema er presentasjon av resultater fra prosjektene. 
 
Den andre samlingen som har karakter av et arbeidsmøte vil bli arrangert i november 2012.
 
Ved overgang fra avsluttet satsing over 3 år med kvalitet laksefisk som tema, vil det bli arrangert et arbeidsmøte med tema Melanin i laks og et hvor kvalitet oppfølging av resultater fra forskning på tekstur i laksefilet. Begge møtene vil ha faglig interesse fra hele verdikjeden. 
Samling 1: 14.–15. mai 2012
Samling 2: november 2012
Fagmøte om melanin: mars 2012
Fagmøte om tekstur: juni 2012
keyboard_arrow_up