Til innholdet

Prosjektnummer

900780

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900780
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2012
Sluttdato: 01.06.2012

Programkonferansen HAVBRUK 2012

Gjennomført i henhold til plan. Deltakerliste forefinnes.

FHF holdt innlegg av betydning for forståelsen av FHF og FHFs prioriteringer.

Havbrukskonferansen har meget høyt nivå. Den har potensiale for å oppnå enda mer og bredere oppmerksomhet ved en senere anledning. I en evt. fremtidig samarbeidsrolle kan FHF forsterke særlig denne delen.

Foredragene finnes på Norges forskningsråd sin nettside for Havbrukskonferansen 2012.
Konferansen er videreføring av tidligere konferanser i 2006, 2008 og 2010. Den er helt sentral på nasjonalt nivå vedr. FoU-innretninger, -prioriteringer og -resultater. Den er i regi av Forskningsrådet.
 
Tema for Havbrukskonferansen 2012 er: Hvilke utfordringer og muligheter ligger i dilemmaet mellom fortsatt vekst og miljøhensyn i havbruk? Konferansen vil være arena for å presentere ny kunnskap og diskutere muligheter og utfordringer.

FHF er en naturlig partner, gitt FHFs nasjonale rolle i næringsrettet FoU, der havbruk er et sentralt felt. Flere av FHFs prosjekter vil presenteres under konferansen, og FHF vil delta både i programkomiteen og med innlegg under konferansen.
• Å presentere ny kunnskap og diskutere muligheter og utfordringer knyttet til dilemmaet mellom fortsatt vekst og miljøhensyn i havbruk.
• Å presentere flere FHF-finansierte prosjekter under konferansen.
• Å gjøre FHF synlig som partner i konferansen.
• Å få oppmerksomhet knyttet til FHFs bidrag og prosjekter i tilknytning til konferansen.
Konferansen gir:
• tung forankring av FHF i viktige fagmiljøer.
• grunnlag for ytterligere samarbeid og synergier mellom FHF og Forskningsrådet.
• fokus på, og satsing på ytterligere FoU til havbruksfeltet.
Havbrukskonferansen 2012 holdes i Stavanger (Quality Airport Hotel) i tidsrommet 16.–18. april 2012.

Konferansen vil både ha plenumsforedrag og fagsesjoner. Tema for plenumssesjonene er “Norsk havbruk - bærekraftig vekst”. De tematisk inndelte fagsesjonene vil gå parallelt i tre saler hver dag, med følgende temaer:
• Lakselus
• Frisk fisk
• Kvalitet
• Bærekraft
• Genetikk og avl
• Andre oppdrettsarter
• Miljøvennlig havbruksteknologi
• Fremtidens fôr
• Økonomi og samfunn

FHF vil delta i programkomitéarbeidet ved fagsjef Merete B. Schrøder.

FHFs rolle og samspill med Forskningsrådet før og under konferferansen vil ble ivaretatt av kommunikasjonssjef ved Hans Petter Næs.

FHF vil delta på selve konferansen med bl.a. innlegg fra FHFs direktør Arne E. Karlsen.
Formidlingen vil skje i henhold til Forskningsrådets plan der FHF vil være koordinert med denne.
keyboard_arrow_up