Til innholdet

Hvitfisk industri 2022

Både innen fersk/fryst torskefisk og konvensjonell sektor (klippfisk, tørrfisk, saltfisk) har FHF en omfattende satsing som særlig er rettet mot å oppnå økt lønnsomhet gjennom effektivisering og automatisering, i tillegg til å sikre bærekraft, øke kvalitet og bedre utnyttelse av restråstoff. Økt lønnsomhet er også fokus på innsatsen innen skalldyrsektoren. Rammebetingelser for villfisksektoren er av stor betydning for industrien, derfor er også det arbeidet synliggjort her.

Utvalgte resultater Fersk/fryst torskefisk

System for automatisk påvisning av synlig kveis i filet, flekket fisk og saltfisk/klippfisk av fryst/tint og fersk hvitfisk skal utvikles.
Kveis på hvitfisk
System for automatisk påvisning av synlig kveis i filet, flekket fisk og saltfisk/klippfisk av fryst/tint og fersk hvitfisk skal utvikles.
Potensialet for å benytte fersk brosme som råstoff til filetproduksjon skal kartlegges.
Brosme til filet
Potensialet for å benytte fersk brosme som råstoff til filetproduksjon skal kartlegges.
Det er utviklet system for automatisk telling, vektestimering og sortering av levende villfanget torsk.
Telling og sortering
Det er utviklet system for automatisk telling, vektestimering og sortering av levende villfanget torsk.
Det skal utvikles teknologi for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk.
Veiesystemer
Det skal utvikles teknologi for automatiske veiesystemer ved landing av hvitfisk.

Utvalgte resultater Konvensjonell industri

Industriell utvanningslinje for klippfisk skal testes og optimaliseres for norske forhold.
Utvanning av klippfisk
Industriell utvanningslinje for klippfisk skal testes og optimaliseres for norske forhold.
Det er dokumentert potensiale for å øke utnyttelse og verdiskaping av avskjær fra tørrfiskproduksjon.
Avskjær fra tørrfisk
Det er dokumentert potensiale for å øke utnyttelse og verdiskaping av avskjær fra tørrfiskproduksjon.
Det er utviklet og testet prototype for et håndholdt instrument for måling av vanninnhold i klippfisk.
Måling av vanninnhold i klippfisk
Det er utviklet og testet prototype for et håndholdt instrument for måling av vanninnhold i klippfisk.
Det er utviklet merkemaskin for individmerking av tørrfisk som vil bli implementert av Tørrfisk fra Lofoten i 2023.
Individmerking av tørrfisk
Det er utviklet merkemaskin for individmerking av tørrfisk som vil bli implementert av Tørrfisk fra Lofoten i 2023.
Det skal utvikles, testes og dokumenteres alternative varianter av “supersekk”, brukt til ombord‐produksjon av frossen HG‐fisk og rekeblokker.
Emballasje
Det skal utvikles, testes og dokumenteres alternative varianter av “supersekk”, brukt til ombord‐produksjon av frossen HG‐fisk og rekeblokker.
Det er utviklet ny teknologi og prosess for mer effektiv omlegging av liten saltfisk som bidrar til bedret lønnsomhet og HMS.
Omlegging av saltfisk
Det er utviklet ny teknologi og prosess for mer effektiv omlegging av liten saltfisk som bidrar til bedret lønnsomhet og HMS.

Utvalgte resultater Skalldyr

Det utvikles forbedret trålsystemer for reketråler for å oppnå mer kostnadseffektivt rekefiske og mer skånsomhet ovenfor bunnfaunaen.
Trålsystem i rekefiske
Det utvikles forbedret trålsystemer for reketråler for å oppnå mer kostnadseffektivt rekefiske og mer skånsomhet ovenfor bunnfaunaen.
Det skal utvikles et kostnadseffektivt tørrfôr som er ernæringsmessig riktig sammensatt til kongekrabbe.
Fôr til kongekrabbe
Det skal utvikles et kostnadseffektivt tørrfôr som er ernæringsmessig riktig sammensatt til kongekrabbe.

Utvalgte resultater Rammebetingelser villfisk

Tilgang på og anvendelse av restråstoff i næringen er kartlagt.
Restråstoff
Tilgang på og anvendelse av restråstoff i næringen er kartlagt.
Det er utviklet ny kunnskap om effekter av kapasitetsutvikling i fiskeflåten som vil være viktig bidrag til fremtidige rammebetingelser.
Kapasitetsutvikling i flåten
Det er utviklet ny kunnskap om effekter av kapasitetsutvikling i fiskeflåten som vil være viktig bidrag til fremtidige rammebetingelser.keyboard_arrow_up