Til innholdet

01.04.2022

Felles satsingsområder

Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig emballering

Emballasje er en viktig del av arbeidet i fiskeri- og havbruksnæringen. En god emballasje skal ta vare på sjømaten og lette hverdagen for de som jobber i næringen. Å gjenvinne materialet etter bruk kan redusere klimaavtrykket og bidra til en sirkulær økonomi.

Del artikkel

I dag pakkes ombordfryst fisk og reke i en sekk bestående av resirkulert papirfiber og plast, en armert sekk som bransjen kjenner som “Supersekk©”. De brukte sekkene er svært vanskelig å resirkulere. FHF har initiert til et prosjekt hvor hovedmålet er å videreutvikle, teste og dokumentere alternative varianter av “supersekk” som tilfredsstiller kravene til fullstendig resirkulering.

«Vi har tro på dette prosjektet fordi det er veldig godt rigget med alle aktører i verdikjeden; fra leverandører til prosessindustrien som skal bruke denne råvaren i produksjon av nye produkter. Prosjektet bidrar på den ene siden til å redusere kostnaden i en konkurranseutsatt næring. På den andre siden bidrar til å øke graden av gjenvinning og redusere klimaavtrykket».

Trond Lauritsen, Bingsa gjenvinning AS

Dette er et helhetlig bærekraftig prosjekt som skal bidra til at sjømatnæringen har tilgang til emballasjeløsninger i tråd med skjerpede krav på emballasje, spesielt fra EU og i Norge.

Miljømessig bærekraft

Prosjektet vil vurdere resirkulerbarheten til de ulike emballasjeløsningene og arbeide med løsninger for å øke resirkulerbarheten. Det skal gjennomføres livssyklusanalyse, hvor man sammenligner klimapåvirkning fra de ulike alternative emballasjene. Prosjektet vil også se på muligheter for å utvikle retningslinjer for industrien slik at sekkene blir gjenvunnet i størst mulig grad.

Sosial bærekraft

En sekk fylt med frossen fisk eller reke veier mellom 25–75 kg. Derfor er vurderinger av helse, miljø og sikkerhet rundt sekkene viktig for arbeidshverdagen til personell om bord i båter og på landanlegg. "Supersekkene" som brukes i dag ivaretar HMS godt, prosjektet vil vurdere sikkerheten for arbeidstakerne som håndterer emballasjen når materialene endres. Dette vil testes om bord på båt og på landanlegg.

Økonomisk bærekraft

Kvaliteten til resirkulert eller gjenvunnet materiale avgjør om noen vil kjøpe det gjenvunnede materialet. I dag havner gjerne brukte sekker til forbrenning, og sjømatbedriftene må betale for avhending. Markedet for resirkulerte råvarer er under utvikling og industrien ønsker en emballasje som er bærekraftig også med hensyn til økonomi. En sekk som resirkuleres, og hvor det gjenvunnede materialet kan selges, vil være en miljøgevinst for næringen og kunne tilføre markedet en stabil resirkulert råvare med positiv markedsverdi.

Prosjektorganisering
Forskerprosjektet utføres av et tverrfaglig team fra SINTEF med industripartnere fra hele verdikjeden.

Les mer om prosjektet «Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon (Remsjø)» her.

keyboard_arrow_up