Til innholdet

17.10.2022
Stine Falk-Petersen

Hvitfisk

Effektiv omlegging av liten klippfisk

For å kunne bearbeide fisk på en mest mulig lønnsom måte er det stort fokus på automatisering i produksjonen. Automatisering vil kunne øke foredlingsgraden som igjen kan føre til at man får tilgang til mer av det verdifulle restråstoffet.

Prosjekt:
901667
Del artikkel

En av prioriteringene for konvensjonell industri handler om å utvikle nye effektive løsninger for arbeidskrevende operasjoner. Produksjon av klippfisk er tidkrevende og inneholder mange produksjonstrinn. Flere tunge manuelle arbeidsoperasjoner med tunge løft, dårlig arbeidsstilling og glatte gulv er utfordrende for arbeidssikkerheten. En ny omleggingsprosess vil kunne øke kapasiteten for mindre klippfisk, rasjonalisere arbeidsprosessen og bidra til forbedret ytre og indre miljø på arbeidsplassen.

Prosjektet «Utvikling av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser» er et av prosjektene som nå er ferdigstilt og visert god kapasitetsøkning i produksjonen.

 

Omlegging av liten klippfisk

 

Optimar AS og ScanProd har utviklet, tilpasset og tatt i bruk en trommel for å effektivisere omlegging. Trommelen har blitt tatt i bruk i daglig drift. Den nye prosessen gir 40% økning i effektivitet ved omlegging av liten saltfisk. For ScanProd betyr denne kapasitetsøkningen at de nå kan legge om opptil 80 paller om dagen, mot mellom 40 og 50 paller tidligere. I tillegg til bedre arbeidsmiljø, anslås den årlige verdien av denne effektiviseringen til rund 1 million kroner for bedriften.

Hovedårsakene til økt effektivitet kommer av at saltet samles opp, dermed går det ikke med tid til å stadig spa og koste vekk salt, samt at fisken er ferdig splittet og tom for overflødig salt når den har passert trommelen, slik at den kan legges rett på tørkerivogn.

Her kan du lese mer om prosjektet som er ledet av SINTEF Ocean her.

 

På Hvitfiskseminaret, 3. november, vil dette og andre prosjekter presenteres. Få med deg spennende utvikling presentert av blant annet Havfront AS, Sintef og Nofima.

Se programmet og med deg på her.

keyboard_arrow_up