Til innholdet

22.11.2022
Stine Falk-Petersen

Hvitfisk

System for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk

Levendelagring av torsk utgjør en mulighet for hvitfisknæringen til å strekke produksjonen sin over en større del av året og sikre stabil råstofftilgang til markedet også utenom sesong. I dette prosjektet har målet vært å utvikle et system for automatisk vektestimering, telling og sortering av fisk som kan benyttes av denne delen av næringen.

Prosjekt:
901597
Del artikkel

Et automatisk system for vektestimering, telling og sortering av fisk; fra båt til merd, mellom merder og fra merd til slakteri, vil både innfri på vilkår satt i dispensasjon fra Fiskeridirektoratet, samt gi hvitfisknæringen et generelt løft med hensyn til ressurskontroll, fiskehelse og råstoffkvalitet. Per i dag er status at vektestimering, telling og sortering utføres manuelt, med de feilmarginer dette medfører.

Hovedfokuset til prosjektet ble å utvikle en maskinsynskanner som på best mulig måte håndterer utfordringene med å veie og telle levende fisk. Dette betyr at systemet må fungere selv om fisken spreller og er i bevegelse og at kapasiteten til systemet håndterer antall fisk som skal sendes gjennom. For velferden til fisken må skanning ta minst mulig tid slik at fisken raskt kommer videre og ned i merd.

Systemet som ble utviklet består av en lukket metallsklie hvor fisken blir avbildet i 3D mens den sklir forbi. Innmating og utgang fra sklien kobles til samme type rør som allerede brukes for flytting mellom båt til merd og merd til merd. Hver fisk registreres av kameraet, telles og vektestimeres i sanntid, slik at bruker får tilbakemelding på vekt og antall under kjøring. All data lagres og kan hentes ut i etterkant.

FHFs vurdering er at det er positivt at utstyret har vist seg å fungere i forhold til kravspesifikasjonene, samtidig som det kan være nødvendig med noe mer testing i fullskala for å sikre optimal ytelse og brukervennlighet. Det automatiske systemet for vektestimering, telling og sortering av fisk kan gi god nytte for de som driver med levendelagring av torsk. Videre kan teknologien være overførbar til fartøy som driver med levendefangst, og stenging av notsei.  Teknologien kan også vurderes i forhold til fremtidige krav til ressurskontroll ombord i båter. 

 

Prosjektets eier er Melbu Systems, som også står for bygging av prototypen og videre utvikling etter prosjektets avslutning. Prosjektet ble ledet av Egga Utvikling mens SINTEF Ocean har bistått med utvikling av programvare og Nofima har vurdert systemets egnethet med tanke på fiskevelferd og -kvalitet. Gunnar Klo er med i prosjektet som sluttbruker og har stilt merder og levendelagret torsk til disposisjon for testing og utprøving av systemet.

 

Les mer om prosjektet her.

keyboard_arrow_up