Til innholdet

26.09.2023
Stine Falk-Petersen

Villfisk

Interleave-pakking av filet om bord

Dette prosjektet har utviklet en løsning for automatisert interleave-pakking av filet om bord.

Prosjekt:
901490
Del artikkel

Det er i dag 5 autolinefartøy og 3 fabrikktrålere som fileterer hvitfisk om bord i Norge. Flere fartøy har konsesjon, men utnytter den ikke fordi lønnsomheten for å produsere hodekappet og sløyd fisk er bedre.
For å bedre den totale lønnsomheten med hensyn til om bord-produksjon av filet, er det nødvendig med en automatisering av prosessen med pakking av fileter i kartonger (6,81 kg). Dette vil gi den største besparelsen, og øke lønnsomheten for dagens filetproduserende båter og legge til rette for at flere båter velger å drive med filet i fremtiden.

Robotisert interleave-pakking

I dette prosjektet var målet å automatisere pakkingen av filet i 6,81 kilos kartonger med plastskille mellom fileter. Kapasiteten skulle være skalerbar, og systemet skulle få plass på et område tilsvarende dagens arealbruk.

Optimar har utviklet en løsning for robotisert interleave-pakking av filet i 6,81 kg kasse. Løsningen er skalerbar og kan tilpasses kundens ønske til kapasitet og grading. Løsningen fungerer ved at et maskinsynsystem detekterer og estimerer vekt på fileten på et transportband, dedikerer fileten til riktig pakkestasjon i forhold til foroppsatt grading og vektoptimalisering. En robot griper fileten og plasserer den i kasse etter valgt mønster. Pakkestasjonen legger plast mellom hvert filet lag.Basert på tilbakemelding fra prosjektdeltakere og interne vurderinger er det utviklet en løsning som er kompakt, modulær, har tilfredsstillende nøyaktighet og tilfredsstillende kapasitet. Produktet er direkte skalerbart opp til 4 roboter per linje og er fleksibelt når det kommer til plassering langs en pakkelinje. En “unit” består av én robot med to pakkestasjoner.


Pakkebordet har per dags dato noen begrensninger på den største typen filet som må brettes i kassen. Produktet er modulbasert og kan tilpasses til kundens ønske basert på antall gradering, kapasitet, leggemønster og plastlag i kasse. Pakkebordet fungerer også med bionedbrytbar plast.
Les mer om resultatene fra prosjektet her.

keyboard_arrow_up