Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på utlysninger ga 75 treff

Vi fant 67 artikler

Forbedret hjertehelse hos laksesmolt

Ny forskning viser at redusert intensitet i settefiskfasen medfører bedre hjerteform og funksjon hos oppdrettslaksen, og et nytt verktøy for kategorisering av hjertemorfologi gir muligheter for å overvåke hjertehelsen og gjøre forbedrende tiltak.
Fagfelt: Havbruk

Nedskalering av sekkeutløser for snurrevad

I dette prosjektet er det utviklet teknologi for sekkeutløser for den mindre snurrevadflåten som vil bedre fangskontrollen.
Fagfelt: Villfisk

Listeria i sjøfasen ved produksjon av laks

I prosjektet TRACEListeria var hovedmålet å øke kunnskapen om fôr og oppdrett og dets betydning for kontaminering av L. monocytogenes i verdikjede laks. Resultatene indikerer en mulig forbindelse mellom kontaminert fôr og prosesseringsmiljøet.
Fagfelt: Havbruk

Forebygging og kontroll av lus - utlysning

Forebygging og kontroll av lakselus, og også skottelus, er en vedvarende utfordring for havbruksnæringen. Begge er naturlig forekommende parasitter i sjøvann. Utlysningen skal bidra til kunnskap om forebygging og kontroll av lus.
Fagfelt: Havbruk

Viktig med tidlig kunnskap for å stoppe parasitt

Parasitten Spironucleus salmonicida er i år påvist på ett settefiskanlegg og syv matfiskanlegg i Troms og Finnmark. Parasitten har allerede gitt betydelige tap i form av dødelighet og destruksjon av fisk. I tillegg til påvising på laks er parasitten også påvist på rognkjeks.
Fagfelt: Havbruk

Lyser ut prosjektmidler til biosikkerhet i RAS og inviterer til dialogmøte

FHF prioriterer forskning på produksjon av robust smolt gjennom ny utlysning og invitasjon til dialogmøte.
Fagfelt: Havbruk

Igangsetting av forskning på diagnostiske velferdsindikatorer

FHF lyser ut prosjektmidler til finansiering av prosjekter for utvikling av diagnostiske velferdsindikatorer for bedre beslutningsstøtte i oppdrettsnæringen.
Fagfelt: Havbruk

Nye verktøy for sykdomsforebygging i havbruksnæringen skal nå utvikles.

FHF lyste i fjor høst ut midler for å fremskaffe kunnskap om nye eller forbedrede forebyggende biologiske metoder mot infeksjons- eller parasittsykdommer på laks og regnbueørret, for å utvikle verktøy som kan forbedre biosikkerhet i havbruksnæringen.
Fagfelt: Havbruk

Nye utlysninger

Behov for mye ny kunnskap - FHF lyser ut midler til forskning innen kritiske faktorer i settefiskfasen til laks for å redusere risiko i sjø, scenarier som følge av endringer i ressursfordeling av makrell og teknologi for sløying av torsk blant annet

Hvordan skal fiskeflåten nå klimakravene som kommer?

FHF iverksetter nå forskningsprosjekt for å kartlegge og systematisere eksisterende- og fremskaffe ny kunnskap som bidrar til reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten.
Fagfelt: Fiskeri
keyboard_arrow_up