Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på utlysninger ga 75 treff

Vi fant 5 sider

Utlysninger

Nye prosjekter i FHF skal som hovedregel konkurranseutsettes. Åpne utlysninger legges ut på nettside…

Slik arbeider FHF

Sjømatnæringen og forskningsinstitusjoner skal kjenne til hvordan FHF jobber; hvordan prioriteringer fastsettes, hvordan prosjekter gjennomføres og hvordan resultater kommer næringen til nytte. Måten FHF arbeider på er forankret i en overordnet strategi, vedtatt av FHFs styre.

Prosjekt i bedrift

Prosjekt i Bedrift (PIB) er et særskilt virkemiddel FHF har etablert for å kunne gi tilskudd til teknologileverandørenes bidrag til verdiskaping og vekst i sjømatnæringen.

Potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen

FHF lyser ut inntil 3.500.000 NOK for å dokumentere potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen og beskrive relevante tiltak for energisparing.
keyboard_arrow_up