Til innholdet

16.03.2023
Stine Falk-Petersen

Villfisk

Nedskalering av sekkeutløser for snurrevad

I dette prosjektet er det utviklet teknologi for sekkeutløser for den mindre snurrevadflåten som vil bedre fangskontrollen.

Prosjekt:
901355
Del artikkel

Gjennom prosjektet​ “​Fangstkontroll i snurrevad: Hovedprosjekt” (FHF-900865)​ har man utviklet et fangstbegrensningssystem som sikrer at en ikke får for store hal. Dette fungerer greit for de største fartøyene i snurrevadflåten, men er uegnet for de minste. Det er derfor behov for å nedskalere størrelsen slik at den går gjennom kraftblokk/ triplex også på de mindre fartøyene.

Implementering av fangsbegrensningssystemet i snurrevad

Dersom man kan begrense og regulere fangstmengde under snurrevadfiske vil en på lenger sikt gjøre dette fisket mer ressursvennlig med jevnere fangster, bedre kvalitet og forbedret HMS, spesielt for de minste fartøyene. Fisken får også bedre plass i sekken som følge av utløseren, noe som antakelig resulterer i bedre overlevelse og dermed bedret grunnlag for levendelagring. I dette prosjektet ble to versjoner av sekkeutløsere testet:

Stenevik har utviklet en liten mekanisk utløserprototype som har fungert tilfredsstillende, men har noen konstruksjonsmessige svakheter. Prototypen må bygges litt kraftigere, men det antas at den krever kun mindre modifikasjoner for å kunne brukes.

Utløseren fra Uwitec tok inn vann og ble ødelagt. Forutsatt at lekkasjen kan forebygges antas det at med ombygging, nedskalering og innkapsling i en slagfast kappe vil denne også kunne bygges om til en funksjonell enhet. Det krever imidlertid en del utviklingsarbeid.

Utfordringer med bruk av fangstbegrensning relateres i all hovedsak til avvik fra teknisk beskrivelse av systemet. Først og fremst er det bruk av sekkeforlengelser som har skapt problemer.

​I følge fagsjef i FHF, Rita Naustvik vil «Resultatene bidra et stykke på vei til å kunne tilby den mindre snurrrevadflåten en alternativ sekkeutløser, med en teknologi som gjør det enklere å håndtere fangstbegrensningssystem for snurrevadflåten, samt bidrar til at fisken får bedre kvalitet.»

Det ble produsert en kort video for å illustrere oppbygging av fangstbegrensningssystem og typiske feil ved konstruksjon av systemet.

Les mer om resultatene fra prosjektet her.

FHF jobber videre med problemstillingen. Se utlysningen her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up