Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1719 treff

Vi fant 138 sider

Forskningstorget på Aqua Nor 2023

På Forskningstorget i Hall H møter du aktører som jobber med forskning og innovasjon innen havbruk.

Utvikling av faglige læreverk for havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 10,0 millioner kroner for å få utviklet et eller flere faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk.

Metodikk for kommersiell produksjon av steril laks

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for utvikling av metoder for kommersiell produksjon av steril laks

Utvikling av 3R forsøksmodeller og metodikk i havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner til utvikling av forsøksmodeller og metodikk som ivaretar 3R (Reduce - Refine -Replace) for å bidra til redusert bruk av forsøksfisk i havbruksnæringen.

Gill Health Initiative 2023

Gill Health Initiative konferansen arrangeres i Oslo 25.–26. oktober. Påmeldingsfrist 27. September!

TriNation 2024

TriNation er en møteplass for kunnskapsutveksling om de viktigste virussykdommene i lakseoppdrett.

Effekter av intensiv smoltproduksjon

Velkommen til dette webinaret, hvor vi skal presentere settefiskfasen og første del av sjøfasen, av et forsøk som vil vare til fisken når slaktestørrelse.

Effekter for sjømatnæringen ved havvindutbygging

FHF lyser ut inntil 8 millioner NOK for å dokumentere hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen.
keyboard_arrow_up