Til innholdet

Effekter av intensiv smoltproduksjon

Fagfelt: Havbruk

Avsluttet

November 3, 2023

Start: kl. 12:30
Slutt kl. 14:00

Digitalt
Påmelding til arrangementet

Effekter av intensiv smoltproduksjon

Velkommen til dette webinaret, hvor vi skal presentere settefiskfasen og første del av sjøfasen, av et forsøk som vil vare til fisken når slaktestørrelse.

I prosjektet Temp-Intens ønsker vi å øke forståelsen for hva temperatur og salinitet i tidlige livsstadier betyr for prestasjon senere i livet. Vi sammenligner også prestasjon til laks som har blitt oppdrettet i resirkuleringsteknologi (RAS) versus gjennomstrømning for å øke forståelsen for hvordan RAS påvirker laksen på lang sikt.

Webinarserien passer for deg som jobber med smoltproduksjon og tilvekstfasen på ulike nivå i oppdrettsselskap.

Dette webinaret handler om det livsløpsforsøket vi holder på med i prosjektet. Fra 10 gram har grupper av laks gått på ulike temperaturer, de har hatt ulik økning i salinitet, noen har gått i RAS mens andre har gått i anlegg med gjennomstrømming. Når webinaret holdes har fisken vært to måneder i sjø, og vi har mulighet til å si noe om hvilken effekt temperatur og salinitet hadde i settefiskfasen.

Tentativt program:

  1. Om Temp-Intens – Åsa Espmark (Nofima)
  2. Presentasjon av biologiske data fra settefisk og deler av sjøfasen – Anja Striberny (Nofima) og Tom-Ole Nilsen (UiB)
  3. Presentasjon av vannkvalitet i settefiskfasen – Øyvind Mikkelsen (NTNU) og NN (Nofima)
  4. Spørsmål og svar
keyboard_arrow_up