Til innholdet

Metodikk for kommersiell produksjon av steril laks

FHF lyser ut inntil 10 millioner NOK for utvikling av metoder for kommersiell produksjon av steril laks

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

FHF har hatt en betydelig innsats rettet mot forebyggende tiltak, både teknologiske og menneskelige, for å minimalisere rømming. Mye av denne kunnskapen presenteres på nettsiden hindreromming.no. Næringens og myndighetenes innsats på dette har bidratt til en kraftig reduksjon av rømning av laks, selv om det var en økning i 2019, se bl.a. BarentsWatch.

Nylig avsluttet prosjekt 901459 om utvikling og bruk av steril laks konkluderer med at det er mulig å utvikle andre og bedre metoder for produksjon av steril laks enn triploider, og det er også bedrifter som ser på dette kommersielt.

Om oppdrettslaksen er 100% steril vil mye av utfordringen med genetisk påvirkning av villaks fra oppdrettslaks forsvinne, og dette vil bidra til mindre risiko overfor villaks.

Målsetting med utlysningen er utvikling av metodikk for kommersiell produksjon av steril laks

Det er ikke tatt stilling til hvor mange prosjekter som vil kunne finansieres innen den utlyste rammen, da det antas at også mindre prosjekter kan gi vesentlig kunnskapsbidrag og næringsnytte.

keyboard_arrow_up