Til innholdet

Utvikling av 3R forsøksmodeller og metodikk i havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner til utvikling av forsøksmodeller og metodikk som ivaretar 3R (Reduce - Refine -Replace) for å bidra til redusert bruk av forsøksfisk i havbruksnæringen.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Av 1 443 130 forsøksdyr registrert av Mattilsynet i Norge 2022 var 93% fisk. Hovedandelen av forsøksfiskene brukes til å dokumentere for eksempel vaksiner, legemidler og nye teknologier som skal anvendes til fisk. Det anvendes også mye forsøksfisk innen forskning for å få frem generell kunnskap om fiskens biologi, adferd, fysiologi, helse m.m. 

Før man bruker levende dyr i forsøk må man gjøre en 3R vurdering. 3R står for Reduce - Refine -Replace.

Målsetting med utlysningen er utvikling av modeller og metodikk (3R) innen fiskehelse og fiskevelferd for å redusere bruken av forsøksfisk i havbruksnæringen.   

Det kan være aktuelt med både mindre og større prosjekter, og FHF har følgelig ikke tatt stilling til hvor mange prosjekter som vil finansieres.

keyboard_arrow_up