Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 84 prosjekter

Prosjektnr: 901593
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Industriell utvanning av klippfisk (INDUS)

​Konvensjonelle produkter som salt- og klippfisk er anerkjente for sine karakteristiske smaksegenskaper, og i store deler av verden er norsk klippfisk en kjent og ettertraktet merkevare. Trender i markedene går imidlertid fra etterspørsel etter det mest vanlige norske eksportprod ...
Prosjektnr: 901537
Varighet: 2019 - 2019
Status: Pågår

The development of technology for the automatic cutting of split clipfish

​BackgroundValka is specialized in production of automation equipment and software for the fish industry that increase the quality and value of fish products. Among other products Valka has developed a water jet cutting machine that cuts bones from fillets based on x-ray vision. ...
Prosjektnr: 901527
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018

​Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig ...
Prosjektnr: 901525
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Kartlegging av etter- og videreutdanning (EVU) for ansatte i sjømatnæringen

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid som skal sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, det vil si innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene.De siste årene har Sett Sjøbein prioritert tiltak og aktiviteter rettet mot rekruttering ...
Prosjektnr: 901523
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Vestlandet 2018

​Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig ...
Prosjektnr: 901503
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Nord-Norge 2018

​Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig ...
Prosjektnr: 901494
Varighet: 2018 - 2022
Status: Pågår

Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen

Havbruksnæringen og dens suksess fremheves i det politiske miljø som en sentral brikke i Norges økonomiske liv fremover. Den er et sentralt element i regjeringens havstrategi som ble lagt frem i mars 2017. Samtidig fremstår det regelverk som omgir næringen som et juridisk lap ...
Prosjektnr: 901490
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Automatisk sortering og interleave-pakking av filet ombord

Det er i dag 5 autolinefartøy og 3 fabrikktrålere som fileterer hvitfisk om bord i Norge. Flere fartøy har konsesjon, men utnytter den ikke fordi lønnsomheten i forhold til å produsere hodekappet og sløyd fisk (HG) er bedre.Årsakene til dårligere lønnsomhet for de som produserer ...
Prosjektnr: 901489
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid (KVASS)

Hvitfiskindustrien, her representert ved Lerøy Norway Seafoods og Havfisk AS, har lenge etterspurt en automatisert kvalitetssortering av rund/hodekappet og sløyd (HG) hvitfisk basert på blodinnhold. Ved bruk av en slik metode vil man få bedre oversikt over kvaliteten i en gitt le ...
Prosjektnr: 901420
Varighet: 2017 - 2021
Status: Pågår

Exploring the health effects of salmon fishmeal: A combined dietary intervention, animal study, cell experiment and omics approach

Inntak av fisk er vist å ha gunstig betydning for helsen og et regelmessig inntak av omega-3-fettsyrer fra fisk eller fiskeolje er assosiert med lavere forekomst av hjerte- og karsykdom. Både mager og fet fisk er vist å ha gunstige effekter. Dette kan tyde på at det ikke kun er d ...
keyboard_arrow_up