Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 78 prosjekter

Prosjektnr: 901772
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utredning av sirkulærøkonomi for sjømat (SIRKSJØ)

​Prosjektet er en utredning av status og muligheter innen den sirkulære økonomien i sjømatindustrien. For den norske sjømatnæringen er det behov for mer kunnskap om hvordan material- og produktstrømmer i den biologiske og i den tekniske syklusen kan gjøres mer sirkulære, hvord ...
Prosjektnr: 901711
Varighet: 2022 - 2022
Status: Avsluttet

Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

​Til tross for økende interesse for sjømatnæringen finnes det i begrenset grad kunnskap om hvilken kompetanse næringen har behov for i framtiden, herunder også hvor mange kandidater som trengs innenfor ulike fagområder. I NHOs kompetansebarometer for 2020 (Rørstad et al., 2021) ...
Prosjektnr: 901525
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Kartlegging av etter- og videreutdanning (EVU) for ansatte i sjømatnæringen

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid som skal sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, det vil si innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene.De siste årene har Sett Sjøbein prioritert tiltak og aktiviteter rettet mot rekruttering o ...
Prosjektnr: 901503
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Nord-Norge 2018

​Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig ...
Prosjektnr: 901523
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Vestlandet 2018

​Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig ...
Prosjektnr: 901527
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018

​Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig ...
Prosjektnr: 901383
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein Marin student-bootcamp 2017 Havbruk

Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig ...
Prosjektnr: 901407
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Evaluering av Marin student-bootcamp

“Marin student-bootcamp” er et rekrutteringskonsept for studenter ved universiteter og høyskoler i Norge. Konseptet, som er utviklet på Færøyene, ble første gang utprøvd i Norge i 2014.   Målgruppen for tiltaket er studenter i sluttfasen av en bachelor- eller mastergrad, fra ...
Prosjektnr: 901381
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp 2017 Villfisk

Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig ...
Prosjektnr: 901408
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Ringer av vann – Sjømat for fremtiden 2017

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre mulighetene i sjømatnæringen overfor ungdom. Prosjektet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). NFD gir årlige føringer for prosjektet gjenn ...
keyboard_arrow_up