Til innholdet

Prosjektnummer

901523

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901523
Status: Avsluttet
Startdato: 22.02.2018
Sluttdato: 31.12.2018

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Vestlandet 2018

​Et utdrag fra studentenes evaluering rett etter deltakelsen viser at:​
• 57 % deltok primært for å lære mer om sjømatnæringen.
• 13 % deltok primært for å skaffe seg nettverk.
• 100 % lærte mye i løpet av bootcampen.
• 100 % vil anbefale venner å delta på en bootcamp.
• 95 % er mer interessert i sjømatnæringen etter å ha fullført bootcampen.
• 95 % kan tenke seg en jobb i tilknytning til sjømatnæringen i fremtiden.
• 85 % fikk bruk for sin utdanningsbakgrunn under bootcampen.
Sammendrag av prosjektaktiviteter
​Marin student-bootcamp Vestlande​t 2018 ble avholdt 13.–19. september i Sogn og Fjordane. Tyve utvalgte studenter fra ulike studieretninger fra høyskoler og universitet i hele landet deltok på bootcampen ble gjennomført med følgende hovedelementer:
1. Bedriftsbesøk og informasjon om sjømatnæringen.
2. Innføring i nyttige verktøy for løsing av gruppeoppgavene, herunder verdikjedeanalyse og foretningsmodell ved hjelp av metoden “Business Model Canvas”​.
3. Gruppearbeid med utarbeiding av forretningsplan.
4. Veiledning.
5. Presentasjon for jury og bedømming av løsninger, tilbakemelding fra jury.
6. Deltakelse på Fiskeri og havbrukskonferanse i regi av Måløy Vekst, presentasjon av alle løsningsforslag, kåring av vinner, og “mingling” med næringslivsaktører.

Ved utvelgelse av deltakere ble det vektlagt at studentene skulle representere ulike fagområder og kompetanse, slik at tverrfaglig samarbeid skulle bli fremhevet og synliggjøre ulike innfallsvinkler på en problemstilling.​ ​

En god bredde av organisasjoner og bedrifter i sjømatnæringen ga studentene gode og engasjerte presentasjoner som også ga dem et solid grunnlag for å løse utfordringen de fikk:
• Hvordan kan vi øke lønnsomheten i sjømatnæringen gjennom utvikling av ny teknologi og / eller design?
• 
Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste!

Blant bedriftene og organisasjonene som bidro under bootcampen var:​
• Fiskeridirektoratet
• Sogn og Fjordane Fiskarlag
• Vest-Norges Fiskesalslag
• OKFH – Opplæringskontoret for fiskeri og havbruksfag
• Lærling fra Marine Harvest avd Rundereimstranda
• Coast Seafood AS
• Skipskompetanse
• Selstad AS
• Stadt Towing Tank AS
• Easy Form AS
• Pelagia Måløy
• Snorre Seafood AS
• Ecobait AS
• Sparebanken Sogn og Fjordane
• Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond ​

Følgende ideer ble presentert:
SILDVER: Deres visjon er å få sild til å bli Norges mest populære fisk, og målgruppen er unge voksne mellom 18-30 år. Dette skal oppnås ved innovativ produksjon og markedsføring av sild, i tillegg til å lansere nok produkter til at det finnes en smak for alle. Ved hjelp av en helt ny produktserie ønsker de å få nordmenn til å spise mer sild ved å fusjonere norsk tradisjonell sild, med matretter fra andre kulturer.

Sølvstimen designbyrå: Ønsker å designe et produkt som skal føre til at økt konsum av sild. Målgruppen er unge voksne i alderen 18–35 år. Vakuumpakket frossen beinfri sildefilet i porsjonsstørrelser i en gjennomsiktig emballasje skal presenteres i en enkel og attraktiv innpakning. Silda selges i to ulike varianter, naturell og marinert i indisk krydder.

Golden Mesopelagic: Ønsker å skape interesse og oppmerksomhet rundt mesopelagisk fisk, og sikre et tidlig marked for forskningsfangst med vekt på ressursutnyttelsen. Deres forretningside omfatter å tilby en distribusjonskanal for fiskere som driver forskningsfangst av mesopelagisk fisk. Denne fangsten skal tilbys som en ny og spennende råvare for innovative restauranter.

MarinVoice: Havbruksnæringen i Norge står overfor et stort press fra øverste hold, med krav til loggføring og opprettholdelse av standarder, for å kunne driftes forskriftsmessig. Dette er en tidkrevende prosess med store rom for effektivisering. Gruppen ønsker å introdusere en taleassistent, Kim Roger, i de daglige prosedyrene som for eksempel registrering av dødfisk, lusenivå og miljømålinger slik at registreringene kan loggføres automatisk. Taleassistenten kan sees på som havbruksnæringens versjon av Apples Siri.

HAVMAT: Ønsker å utvikle en tjeneste som gjør at flere folk under 34 år spiser sjømat. Vil gjøre informasjon om hvordan sjømat kan tilberedes lettere tilgjengelig. Forbrukeren skal kunne kan komme inn i butikken uten en middagsplan, men en rask scanning av en QR-kode vil ta brukeren direkte inn på en side med oppskrifter og informasjon knyttet til produktet, samt handlelister for de forskjellige rettene.

Løsningsforslagene ble først presentert for en faglig jury, og deretter for deltakerne på en fiskeri- og havbrukskonferanse i regi av Måløy Vekst på Raudeberg 18. september, med rundt 190 næringsaktører til stede. 

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik annonserte vinneren: 
Gruppen har tatt tak i en kjempeviktig og relevant problemstilling, og har kommet opp med et svært innovativt løsningsforslag. De har tatt utgangspunkt i eksisterende teknologi, og satt den inn i en ny sammenheng som vil øke presisjonsnivået og forbedre hverdagen til de ansatte. Løsningsforslaget vil rasjonalisere driften i havbruksnæringen, og har overførbar verdi til alle deler av sjømatnæringen. Det er tatt hensyn til integrering i eksisterende systemer som benyttes i dag til ulike rapporteringer og beslutningsstøtte. Gruppen utviste god kunnskap om næringen, og klarte å utnytte den tverrfaglige kunnskapen som de besitter. Vinner av Marin student-bootcamp Vestlandet 2018 er MarinVoice.
​Gjennom vektlegging på innovasjon og entreprenørskap gir studentenes deltakelse på bootcampen økt kunnskap for å kunne bidra til å løse sjømatnæringens utfordringer nå og fremtiden.

Marin student-bootcamp er en utmerket mulighet til å synliggjøre sjømatnæringen overfor studenter.

Bootcampen oppnådde stor oppmerksomhet for sjømatnæringen i media regionalt og nasjonalt. ​​
​Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig målgruppe som det har vært vanskelig for næringen å nå. 

Marin student-bootcamp er en metode for å bringe studenter nærmere næringen og rekruttere studenter, som ikke i utgangspunktet har valgt marine fag, til næringen. Innovasjon Norge, FHF, og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) samarbeidet om en første utprøving i tilknytning til Sjømatdagene på Hell i 2014. Bootcampen fikk svært gode tilbakemeldinger. Bakgrunn, metode og resultater er grundig beskrevet i prosjektet “Student Bootcamp – pilotprosjekt 2013–2014” (FHF-901009).
 ​
I 2015, 2016 og 2017 arrangerte FHF/Sett Sjøbein seks tilsvarende bootcamper på oppdrag fra NFD (FHF-901052, FHF-901109, FHF-901110, FHF-901026, FHF-901381​ og FHF-​901383​).

I 2018 arrangerer Sett Sjøbein tre bootcamper på oppdrag fra NFD i 2018: “Marin student-bootcamp Nord-Norge 2018” ​(FHF-901503​) og “Marin student-bootcamp Vestlandet 2018” (denne) og Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018” (FHF-901527​).​ Målgruppen for bootcampene i 2018 er masterstudenter fra ulike studieretninger ved norske universitetet og høgskoler.  
1. Å gi studentene erfaring med tverrfaglig samarbeid, arbeid under tidspress og informasjonsinnhenting fra ulike fagområder.
2. Å gi deltakende studenter en unik innsikt i norsk og internasjonal marin sektor.
3. Å skape interesse og forståelse for sjømatnæringen gjennom å utvide horisonten til deltakerne, og inspirere dem til å søke arbeid i denne sektoren.
4. Å få flere studenter, og da særlig de som ikke har valgt typiske marine studieretninger, til å vurdere marin sektor som en mulig fremtidig arbeidsplass.
5. Å øke bedrifter innen marin sektor sin oppmerksomhet rundt nytten av ulik kompetanse og bakgrunn, for på sikt å bedre rekruttering, øke kompetanse og bedre innovasjon og utvikling i sjømatnæringen.
6. Å bidra til økt oppmerksomhet om sjømatnæringen i studiemiljøene generelt gjennom oppmerksomhet i utlysningen, og ved at deltakende studentene deler sine erfaringer underveis og i ettertid, med medstudenter. 
7. Å få økt oppmerksomhet om sjømatnæringens muligheter i media.​
Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til, og interesserer seg for næringen.

Bootcampen kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.
​Masterstudenter fra alle studieretninger på høyskoler og universiteter i Norges kan søke om å delta på arrangementet.

Studentene skal i løpet av et avgrenset tidsrom finne en innovativ løsning på en relevant utfordring for sjømatnæringen. Underveis skal de få veiledning av personer med ulik kompetanse fra næringen. Løsningsforslagene skal presenteres  for en jury. Juryen bør være satt sammen av personer fra bedrifter innen marin sektor, FoU-institusjoner og organisasjoner tilknyttet næringen. 

Det skal gjennomføres relevante bedriftsbesøk og presentasjoner. Studentene får den bakgrunnskunnskapen de trenger, herunder informasjon om næringens forretningsmiljø og verdikjede. Det vektlegges at studentene representerer ulike fagområder og kompetanse, slik at tverrfaglig samarbeid fremheves og synliggjør ulike innfallsvinkler på en problemstilling. 

Icelandic Startups fungerer som en moderator under arrangementet.

Bootcampen gjennomføres parallelt med et større næringsarrangement for sjømatnæringen der alle løsningsforslagene og vinner av bootcampen skal presenteres. 

Kommunikasjon før, underveis og etter arrangementet er en viktig del av programmet. ​
​Det vil bli laget artikler og nyhetssaker til media både før, under og etter arrangementet.  

Det lages en kortfilm om bootcampen som legges ut på Sett Sjøbeins Youtube-kanal. Filmen vil også kunne brukes for å markedsføre mulighetene i sjømatnæringen i forbindelse med studentpresentasjoner og lignende. 
keyboard_arrow_up