Til innholdet

Prosjektnummer

901503

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901503
Status: Avsluttet
Startdato: 22.02.2018
Sluttdato: 31.12.2018

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp Nord-Norge 2018

Et utdrag fra studentenes evaluering (svarprosent 90 %) rett etter deltakelsen viser at:​
55 % deltok primært for å lære mer om sjømatnæringen.
​​10 % deltok primært for å skaffe seg nettverk.
​​15 % deltok primært for å øke karrieremulighetene.
​​100 % var fornøyd eller veldig fornøyd med programmet under bootcampen.
100 % lærte mye i løpet av bootcampen.
100 % vil anbefale venner å delta på en bootcamp.
89 % er mer interessert i sjømatnæringen etter å ha fullført bootcampen.
​​84 % ønsker en jobb i tilknytning til sjømatnæringen i fremtiden​​.
​Sammendrag av prosjektaktiviteter
Marin student-bootcamp Nord-Norge​ 2018 ble avholdt 29. april–5. mai i Lofoten.  

Bootcampen ble gjennomført med følgende hovedelementer:
1. Bedriftsbesøk og informasjon om sjømatnæringen​.
2. Fisketur.
3. Innføring i nyttige verktøy for løsing av gruppeoppgavene som verdikjedeanalyse og “​Business Model Canvas”.
4. Gruppearbeid med utarbeiding av forretningsplan eller markedsstrategi, og veiledning fra fagfolk underveis. 
5. Presentasjon for jury og bedømming av løsninger.
6. Lukket møte med Veronica Pedersen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Overrekkelse av ​diplomer. ​
7. Deltakelse på Tørrfiskkonferansen 2018 i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), presentasjon av alle løsningsforslag, kåring av vinner, og “mingling” med næringslivsaktører.
 
Ved utvelgelse av deltakere b​​le det vektlagt at studentene skulle representere ulike fagområder og kompetanse, slik at tverrfaglig samarbeid skulle bli fremhevet og synliggjøre ulike innfallsvinkler på en problemstilling.​

En god bredde av organisasjoner og bedrifter i sjømatnæringen bidro under bootcampen: 
• Iversen JR og Ballstadgutt
• Lerøy Norway Seafoods avd Stamsund
• Insula AS og Lofot Produkt AS
• Lofoten Mat AS
• NIC Haug AS
• Lofoten Marin Oils AS
• Kaikanten Delikatesser AS
• Norges Kystfiskarlag
• Vestvågøy kommune 
​• Saga Fisk AS
• Glea AS
• Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
• Vågan kommune
• Lofoten Viking AS
• ​Innovasjon Norge​

Studentene fikk utlevert en utfordring som de fikk 48 timer å jobbe med. Innenfor denne tidsperioden fikk studentene veiledning av fagpersoner med ulik tilknytning til næringen. Sett Sjøbein og Icelandic Startups veiledet også studentene underveis. 

Oppgaven som studentene fikk var: 
• Hvordan kan vi øke tørrfiskkonsumet i det norske eller italienske markedet gjennom utvikling av ny teknologi og / eller design?
• Utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, en markedsføringskampanje eller en ny tjeneste!

Følgende løsningsforslag ble presentert av studentene:​
Neve Marina: En lettvint smakstilsetningsvariant av tørrfisk som skal bidra til å smaksette ulike retter. Produktet skal være tilgjengelig i flak eller pulverform laget av lofottørrfisk som er vakuumtørket. Produktet vil ha en konsentrert smak som kan finne sin plass i markedet som en “super spice” med rikt næringsinnhold. I løsningsforslaget er også en promotering av produsentene direkte, i tillegg til utvalgte samarbeidspartnere som kunden vil sette pris på å få informasjon om, f.eks. en italiensk vin som passer til den distinkte tørrfisksmaken.

Stockfish Norge: “En smak for fremtiden!” – grillklar tørrfiskfilet i marinade som skal være tilgjengelig i kjøledisken hos dagligvarekjeder. Produktet er tiltenkt kundegruppen nordmenn i alderen 3045 år, geografisk begrenset til Sør-Norge. Formålet er å øke konsumet av tørrfisk i det norske markedet, med en visjon om å skape en smak for fremtiden.

InStockFish: Et ferdig utvannet, gryteklart tørrfiskprodukt som kunden vil få tilgang på gjennom kjøledisken på dagligvarehandler. Arbeidsplasser skal skapes i Norge ved å produsere produktet i Norge, hvor det utvannes, vakuumpakkes og fryses for å sikre lang holdbarhet. Deretter distribueres produktet til Italia, hvor det tines i butikk og selges som en ferdig opptint vare.

Scandifish: En verdiøkning av råstoff, som ellers ikke blir brukt til tørking. Fisk blir istedenfor filetert, skinn og bein fjernes, oppstykket, og legges på rist for tørking i klimarom innendørs, som gjenskaper det særegne miljøet i Lofoten. Etter tørking og modning sendes tørrfisken til Italia for utvanning. Ferdig utvannet pakkes tørrfisken i MAP (Modifisert Atmosfære Pakninger) i et tiltrekkende og stilrent design.

ProFish (Proteinfisk): En proteinbar basert på tørrfisk som hovedingrediens. Konseptet går ut på å lansere et produkt som kan bryte med eksisterende assosiasjoner og fremme tørrfisk som en høykvalitets- og proteinrik matvare produkt.

Løsningsforslagene ble først presentert for en fagjury, og deretter for deltakerne på den årlige Tørrfiskkonferansen 2018 i Svolvær 4. mai i regi av FHF​.

Statssekretær i NFD, Veronica Pedersen, annonserte vinneren: 
Vinneren har et spennende konsept som kan realiseres raskt. Det er moderat risiko forbundet med realiseringen av produktet. Ved å sette fokus på dette fantastiske produktet vil vi oppnå økt kjennskap og kunnskap om tørrfisk. Omdømmet vil bli styrket. Produktet er brukervennlig og lettvint, og vil gi betydelig vekst i konsumet for tørrfisk i Norge. Det er også mulighet for sesongutvidelse og overføringsverdi til andre markeder. Vinneren er Stockfish Norge – en smak for fremtiden!​​
​Gjennom vektlegging på innovasjon og entreprenørskap gir studentenes deltakelse på bootcampen økt kunnskap for å kunne bidra til å løse sjømatnæringens utfordringer nå og fremtiden.

Marin student-bootcamp er en utmerket mulighet til å synliggjøre sjømatnæringen overfor studenter.
 
Bootcampen oppnådde stor oppmerksomhet for sjømatnæringen i media regionalt og nasjonalt. ​​

​Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig målgruppe som det har vært vanskelig for næringen å nå. 

Marin student-bootcamp er en metode for å bringe studenter nærmere næringen og rekruttere studenter, som ikke i utgangspunktet har valgt marine fag, til næringen. Innovasjon Norge, FHF, og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) samarbeidet om en første utprøving i tilknytning til Sjømatdagene på Hell i 2014. Bootcampen fikk svært gode tilbakemeldinger. Bakgrunn, metode og resultater er grundig beskrevet i prosjektet “Student Bootcamp – pilotprosjekt 2013–2014” (FHF-901009).
 
I 2015, 2016 og 2017 arrangerte FHF/Sett Sjøbein seks tilsvarende bootcamper på oppdrag fra NFD (FHF-901052, FHF-901109, FHF-901110, FHF-901026, FHF-901381 og FHF-901383​).

I 2018 arrangerer Sett Sjøbein tre bootcamper på oppdrag fra NFD i 2018: “Marin student-bootcamp Nord-Norge 2018” (denne) ​​og “Marin student-bootcamp Vestlandet 2018” (FHF-901523​) og Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018​​ (FHF-901527​).​ Målgruppen for bootcampene i 2018 er masterstudenter fra ulike studieretninger ved norske universitetet og høgskoler. 
1. Å gi studentene erfaring med tverrfaglig samarbeid, arbeid under tidspress og informasjonsinnhenting fra ulike fagområder.
2. Å gi deltakende studenter en unik innsikt i norsk og internasjonal marin sektor.
3. Å skape interesse og forståelse for sjømatnæringen gjennom å utvide horisonten til deltakerne, og inspirere dem til å søke arbeid i denne sektoren.
4. Å få flere studenter, og da særlig de som ikke har valgt typiske marine studieretninger, til å vurdere marin sektor som en mulig fremtidig arbeidsplass.
5. Å øke bedrifter innen marin sektor sin oppmerksomhet rundt nytten av ulik kompetanse og bakgrunn, for på sikt å bedre rekruttering, øke kompetanse og bedre innovasjon og utvikling i sjømatnæringen.
6. Å bidra til økt oppmerksomhet om sjømatnæringen i studiemiljøene generelt gjennom oppmerksomhet i utlysningen, og ved at deltakende studentene deler sine erfaringer underveis og i ettertid, med medstudenter. 
7. Å få økt oppmerksomhet om sjømatnæringens muligheter i media.​
​Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til, og interesserer seg for næringen.

Bootcampen kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.
​Masterstudenter fra alle studieretninger på høyskoler og universiteter i Norges kan søke om å delta på arrangementet.

Det knyttes en arbeidsgruppe til prosjektet som skal beslutte en utfordring som studentene skal jobbe med. Denne skal de i løpet av et avgrenset tidsrom finne en innovativ løsning på. Underveis skal de få veiledning av personer med ulik kompetanse fra næringen. Løsningsforslagene skal presenteres  for en jury. Juryen bør være satt sammen av personer fra bedrifter innen marin sektor, FoU-institusjoner og organisasjoner tilknyttet næringen. 

Det skal gjennomføres relevante bedriftsbesøk og presentasjoner. Studentene får den bakgrunnskunnskapen de trenger, herunder informasjon om næringens forretningsmiljø og verdikjede. Det vektlegges at studentene representerer ulike fagområder og kompetanse, slik at tverrfaglig samarbeid fremheves og synliggjør ulike innfallsvinkler på en problemstilling. 

Icelandic Startups fungerer som en moderator under arrangementet. 

Bootcampen gjennomføres parallelt med et større næringsarrangement for sjømatnæringen der alle løsningsforslagene og vinner av bootcampen skal presenteres. 

Kommunikasjon før, underveis og etter arrangementet er en viktig del av programmet. ​
​Det vil bli laget artikler og nyhetssaker til media både før, under og etter arrangementet.  

Det lages en kortfilm om bootcampen som legges ut på Sett Sjøbeins Youtube-kanal. Filmen vil også kunne brukes for å markedsføre mulighetene i sjømatnæringen i forbindelse med studentpresentasjoner og lignende. 
keyboard_arrow_up