Til innholdet

Prosjektnummer

901052

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901052
Status: Avsluttet
Startdato: 09.06.2014
Sluttdato: 31.12.2015

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp region Nord

Tema for Marin student-bootcamp i Bodø var miljømessig bærekraft, eller “miljømessige fotspor”. Invitasjonen ble rettet mot studenter fra alle utdanningsretninger ved norske universitet og høgskoler, og det var stor interesse for bootcampen. Det var totalt 47 søkere, 16 studenter ble tatt inn.
 
Bootcampen ble gjennomført som planlagt. I tillegg til akvARENA og Klak Innovit var Sett Sjøbein til stede under hele bootcampen – både som veiledere/mentorer og med praktisk hjelp, noe som var helt nødvendig. Det viste seg å være vanskelig å finne mentorer fra næringslivet til arrangementet fordi mange næringsaktører var opptatt med FHLs årsmøte.
 
Studentene har gitt veldig gode tilbakemeldinger fra bootcampen. De la mye arbeid og kreativitet i prosjektene. Av resultatene fra evalueringen kommer det fram at alle gjerne ville deltatt igjen på lignende arrangement og vil anbefale det til andre. Studentene syntes de lærte mye, bidro og fikk bruke utdannelsen fra ulike studieretninger. Ni av ti deltakere var mer interessert i sjømatindustrien som framtidig arbeidsplass etter å ha deltatt på bootcamp (den 10. var svært interessert i utgangspunktet).

For utdyping av resultater, erfaringer og videre anbefalinger fra Marin student-bootcamp Nord i Bodø vises det til egen rapport fra akvARENA.
Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av næringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig målgruppe, som det har vært vanskelig for næringen å nå.
 
Bootcamp er en ny og innovativ metode for å bringe studenter nærmere næringen og rekruttere studenter som ikke i utgangspunktet har valgt marine fag, til næringen. Innovasjon Norge, FHF og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) samarbeidet om en første utprøving i tilknytting til Sjømatdagene på Hell i 2014. Bootcampen fikk svært gode evalueringer. Bakgrunn, metode og resultater er grundig beskrevet i prosjektet “Student-bootcamp – pilotprosjekt 2013–2014” (FHF-901009).

NFD har satt av midler over statsbudsjettet til å videreutvikle tiltaket i 2015.
Å gjennomføre en bootcamp i region nord med 16–20 deltakere. På bootcamp skal studentene gjennom samarbeid om løsning av praktiske og realistiske utfordringer lære næringen å kjenne og se mulighetene for en videre karriere i sjømatnæringen. 

I 2015 skal det i tillegg arrangeres en bootcamp i Midt-Norge og en på Vestlandet i tilknytting til større faglige arrangement for sjømatnæringen.
Bootcamp kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.

Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til- og interesserer seg for næringen.
Studenter blir utfordret på problemstillinger knyttet til sjømatnæringen, som de skal løse under bootcamp. Studentene møtes noen dager før arrangementet, får se og lære om næringen og får oppgaver som de skal løse og presentere for en jury. 
 
Sett Sjøbein er ansvarlig for prosjektet, der NFD, Innovasjon Norge og FHF sitter i styringsgruppen. Det knyttes forskjellige prosjektgrupper til hver bootcamp, avhengig av hvilket arrangement de skal kobles opp mot.
 
Marin student-bootcamp region Nord i 2015 blir lagt i tilknytning til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund (FHL)s årsmøte i Bodø. akvARENA har fått i oppdrag å stå for rekrutteringen og det praktiske ved arrangementet.
 
Det islandske selskapet Klak Innovit, som har utviklet metoden og sto for gjennomføring i 2014, har kontrakt på faglig gjennomføring av alle bootcampene i 2015.
Det vil bli formidlet direkte fra evenementet til media og andre interessenter. Rekruttering og resultater legges ut på nettsider og sosiale medier.
keyboard_arrow_up