Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1719 treff

Prosjektnr: 900972
Varighet: 2014 - 2014
Status: Avsluttet

Hvitfiskmel fra havfiskeflåten: Arbeidsseminar

Marint restråstoff utgjør omtrent 30 % av det totale råstoffkvantumet i norsk fiskeri- og havbruksnæring. Undersøkelser viser at det er over 900 000 tonn restråstoff tilgjengelig. Av dette kommer ca. 350 000 tonn fra hvitfisk, hvor ca. 220 000 tonn ikke blir utnyttet. Den største ...
Prosjektnr: 900964
Varighet: 2013 - 2015
Status: Avsluttet

Laks til Sør-Afrika

Sør-Afrika er et land med positiv økonomisk utvikling og sterkt økende import av norsk laks som går både til restaurant, supermarkeder og lokal røykeindustri. Det eksisterer imidlertid svært lite systematisk og oppdatert kunnskap om det sørafrikanske sjømatmarkedet noe som aktual ...
Prosjektnr: 900858
Varighet: 2013 - 2014
Status: Avsluttet

Fryst hvitfisk restråstoff: Fra havfiskeflåten til marine ingredienser

Marint restråstoff utgjør omtrent 30 % av det totale råstoffkvantumet i norsk fiskeri- og havbruksnæring. Undersøkelser viser at det er omtrent 800 000 tonn restråstoff tilgjengelig hvor ca. 200 000 tonn ikke blir utnyttet. Det aller meste av det som ikke utnyttes er hvitfisk-rås ...
Prosjektnr: 900797
Varighet: 2012 - 2012
Status: Avsluttet

Gjennomgang av NS 9418 Klimaspor for sjømat

Klimaregnskap er et viktig redskap i et systematisk arbeid for å redusere utslipp av drivhusgasser og i en bærekraftig utvikling av norsk sjømatproduksjon. For å bruke klimaregnskap trengs det standarder og disse må etterprøves for å sikre at de er i tråd med beste tilgjengelig p ...
Prosjektnr: 900705
Varighet: 2011 - 2013
Status: Avsluttet

Konsum av rå sjømat: Storskala produksjon

Konsum av rå sjømat som sushi og sashimi blir stadig mer populært både i Norge og internasjonalt. Veksten i sushikonsumet har vært drevet av restaurantmarkedet og take-away.Sushikonsumet i Paris kan tjene som en indikator for hvor stor sushitrenden er: nå selges det mer sushi ...
Prosjektnr: 900670
Varighet: 2011 - 2011
Status: Avsluttet

Dialogkonferanse om bruk av sjø: Sameksistens og kunnskapsbehov

Norsk sjømatnæring og Regjeringen har en felles visjon om at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. For å oppnå dette er vi helt avhengig av et godt havmiljø med rene norske fjorder. Dette er også avgjørende for framtidig kvalitet, omdømme og markedsverdi for norsk sjømat. ...
Prosjektnr: 900623
Varighet: 2011 - 2011
Status: Avsluttet

Formidlingsseminar: Kommersiell markedsforskning

FHF sin referansegruppe for Markedsforskning ønsket å invitere næringsaktører, forskere, virkemiddelapparat m.fl. til formidlingsseminar den 8. juni 2011. Formidlingsseminaret skulle ta utgangspunkt i behovet for produksjon av såkalt anvendt forskning og kom ...
Prosjektnr: 900589
Varighet: 2011 - 2015
Status: Avsluttet

Salmon Price Cycles

Background While there is a good understanding of how the cycles in the relative prices of the different weight classes are influenced by the basic production process, there is little knowledge with respect to how this pattern is influenced by biophysical factors such as tempera ...
Prosjektnr: 900460
Varighet: 2010 - 2011
Status: Avsluttet

The 2nd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management

BackgroundThe coastal zone includes both coastal waters and the narrow strip of land separating the marine and terrestrial environment. The coastal zone thus offers a myriad of goods and services ranging from production to protection. Despite its relatively small share of the glo ...
Prosjektnr: 900345
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

Markedsbasert høsting av fiskeressurser 2009/2010

Prosjektet er en oppfølging av tidligere prosjekt som har pågått siden 2002 under FHFs fellestiltak for fiskeri- og havbruksnæringen.   Den overordnede problemstillingen er å opparbeide systematisk kunnskap om hvilke virkninger ulike reguleringsregimer har for verdiskapin ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up