Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1719 treff

Vi fant 540 artikler

På vei mot «vaksine» mot lakselus

Det er store årlige kostnader knyttet til behandling mot lakselus. Tidligere forsøk på å utvikle en vaksine har ikke gitt tilfredsstillende resultater. Som del av et FHF-støttet prosjekt har Felleskjøpet Fôrutvikling AS og Norifish jobbet med å utvikle en “vaksine” basert på passiv immunisering med immunglobulin Y (IgY).
Fagfelt: Havbruk

Listeria i sjøfasen ved produksjon av laks

I prosjektet TRACEListeria var hovedmålet å øke kunnskapen om fôr og oppdrett og dets betydning for kontaminering av L. monocytogenes i verdikjede laks. Resultatene indikerer en mulig forbindelse mellom kontaminert fôr og prosesseringsmiljøet.
Fagfelt: Havbruk

Forebygging og kontroll av lus - utlysning

Forebygging og kontroll av lakselus, og også skottelus, er en vedvarende utfordring for havbruksnæringen. Begge er naturlig forekommende parasitter i sjøvann. Utlysningen skal bidra til kunnskap om forebygging og kontroll av lus.
Fagfelt: Havbruk

Håndbok for rognkjeks

Under Lusekonferansen i Trondheim 8.-9. februar blir vi bedre kjent med prosjektet DOKUMENTAR.
Fagfelt: Havbruk

Framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov i sjømatnæringen

Sjømatnæringen er en av få næringer med potensial til å øke eksportinntektene til Norge. Tilgang til etterspurt kompetanse er av vesentlig betydning.
Fagfelt: Havbruk

Hvordan har laksen det egentlig?

To nye FHF-finansierte prosjekter starter nå opp for å utvikle nye metoder som kan gi svar på hvordan oppdrettslaksen egentlig har det.
Fagfelt: Havbruk

Resultater fra 4. kvartal 2022

Resultater fra prosjekter avsluttet i 4. kvartal 2022 foreligger nå samlet

Klimafotavtrykk av norsk laks - nye tall

Sintef har nå publisert nye tall på klimafotavtrykk av norsk laks som gir verdifull ny dokumentasjon på et særdeles viktig område.
Fagfelt: Havbruk

Forebygging og kontroll av Yersiniose

Yersiniose forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri, og er i Norge forbundet med sykdom hos laks. Bakgrunnen for prosjektet var det betydelig antall utbrudd av yersiniose blant stor laks, hovedsakelig i Midt-Norge, lang tid etter sjøsetting.
Fagfelt: Havbruk

Best mulig gjellehelse ved avlusing og notrengjøring

Dette prosjektet, gjennomført av UiB, har undersøkt hvordan produksjonsstress, mekanisk behandling mot lakselus, ferskvannbehandling mot AGD og spyling av nøter, påvirker gjellehelsen hos laks.
Fagfelt: Havbruk
keyboard_arrow_up