Til innholdet

17.01.2023
Stine Falk-Petersen

Havbruk

Håndbok for rognkjeks

Under Lusekonferansen i Trondheim 8.-9. februar blir vi bedre kjent med prosjektet DOKUMENTAR.

Prosjekt:
901692
Del artikkel

Prosjektet har utviklet en håndbok for oppfølging av rognkjeks i merd. Målet med håndboken er å gjøre dokumentasjon av velferdsstatus hos rognkjeks lett tilgjengelig og standardisert for hele oppdrettsnæringen. Håndboken er også et godt supplement til, eller kan være en del av de lovpålagte risikobaserte helsekontrollene i henhold til Forskrift om helsekontroll med akvakulturdyr.

Årsak til dødelighet og tap hos rensefisk

For å få kontroll over lakselus i et langsiktig perspektiv, er det viktig å se på alle virkemidlene i en total bekjempelsesstrategi, og biologisk avlusing kan være en viktig del av denne strategien. Høy dødelighet og tap av rensefisk i laksemerder er en utfordring oppdrettsnæringen i Norge nå står overfor. God fiskevelferd for all fisk, både rensefisk og laks, er avgjørende for næringens utvikling. Hovedfunnene fra prosjektet viser:

  • Stort behov for bedre dokumentasjon av uregistrert tap av rensefisk under alle faser i produksjon og bruk av rensefisk.
  • Transport av berggylt settefisk over 2 g gir en betydelig bedre overlevelse. 
  • Det kan tyde på at større individer av rognkjeks er mer tolerante for transport. 
  • Mer kunnskap om mekanismene rundt kjønnsskifte for bruk av egne rekrutter og avlsprogram for berggylt.
  • Viktig med god hygiene under startfôring. Skitne kar og dårlig vannkvalitet fører til høy dødelighet.
  • Den registrerte dødeligheten av rensefisk i sjø var knyttet til en kombinasjon av flere faktorer, hvor håndtering skilte seg ut som den viktigste faktoren.

I dette prosjektet ønsker man å utnytte erfaring og innsamlet datamateriale hos næringsaktørene for å identifisere de faktiske årsakene til dødelighet og tap hos rensefisk i hele livssyklusen. FHFs vurdering er at det har vært svært nyttig å få på plass dokumentasjon omkring årsaker til tap og dødelighet av rensefisk. Dette gjør at man kan sette inn tiltak mot problemområder. Prosjektet har gitt klare råd som kan implementeres og som igjen vil bedre velferd og overlevelse av rensefisk.

 

Les mer om prosjektet DOKUMENTAR her.

Meld deg på Lusekonferansen her.

keyboard_arrow_up