Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 108 prosjekter

Prosjektnr: 901851
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Presisjonsplanlegging for slakt med kontinuerlig overvåking av fisk og merdmiljø

​Utvikling av løsninger på tvers av flere ulike datakilder representerer en utfordring for næringen fordi hver enkelt leverandør av data er avhengig av å kunne skape verdi for sine kunder basert på hver sin leveranse. For oppdrettere er det en risiko å sette i gang egen utvikling ...
Prosjektnr: 901839
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dekontaminering og vekstkontroll av listeria i lakseprodukter (Dekolaks)

Forekomst av Listeria monocytogenes i produksjonsmiljø og i ferdig prosesserte produkter er en mattrygghetsmessig utfordring for lakseindustrien. Næringen opplever stadig strengere krav til kontroll med L. monocytogenes og flere eksportmottakere har nulltoleranse for denne bakter ...
Prosjektnr: 901822
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av hurtigtest for påvisning av listeria i havbruksnæringen: Et mulighetsstudium

Bakterieslekten listeria består av flere arter der Listeria monocytogenes er den som forårsakersykdom hos mennesker. L. monocytogenes er en av de matpatogene bakteriene man bekymrer seg mest over i norsk matindustri da den er vanlig forekommende i naturen og produksjonsmiljø. Års ...
Prosjektnr: 901821
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Forebygging av listeria hos laksefisk ved hjelp av rengjøring og desinfisering av produksjonsanlegg

Listeria monocytogenes er en av de dødeligste bakteriene som smitter gjennom mat, og får derfor høy oppmerksomhet hos mat- og helsemyndighetene og alle ledd i sjømatproduksjonen fram til konsument. Forskning og erfaring har vist at listeria kommer inn i produksjonsmiljøet fra fis ...
Prosjektnr: 901814
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Nasjonal undersøkelse av forekomst av anisakide nematoder i norsk oppdrettet torsk

I likhet med andre marine fiskeslag fra nordatlantiske farvann er villtorsk som regel infisert med “kveis” som er samlebetegnelsen på larvene av parasittiske rundorm (nematoder). Artene Anisakis simplex (sensu stricto) og Pseudoterranova decipiens (sensu lato) er de viktigste for ...
Prosjektnr: 901813
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Elektrisk bedøving av rognkjeks

Mattilsynet godkjenner ikke tidligere rapporter på elbedøving av oppdrettsfisk og krever EEG på rognkjeks. EEG er en nevrofysiologisk metode for måling og registrering av hjernens elektriske aktivitet. Påbudet gjelder alle oppdrettsarter, hvor kun laks, kveite og piggvar er noen ...
Prosjektnr: 901823
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dekontaminering av listeria på laks og ørret (DeList)

Flere studier de siste årene viser funn av Listeria monocytogenes ved opptil 10 % av norske lakseslakteriene og videreforedlingsbedrifter. Funn gjøres ofte i miljøet og på utstyr, men det har vært lav forekomst på fisk, fileter og fiskeprodukter generelt, også på laks og ørret. L ...
Prosjektnr: 901763
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks og ørretslakterier

​Havbruksnæringen benytter i dag store mengder fersk- og sjøvann under produksjon. HL.Skjong AS mener å ha forslag til løsning på en teknologi som kan bidra til å redusere vann- og energiforbruk, gjenvinning av verdifull biomasse, samt redusere kjemikalieforbruk ved rensing av pr ...
Prosjektnr: 901745
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kunnskapskartlegging pigmentering

​Det er en utbredt oppfatning at fargen i filet til norsk oppdrettslaks har blitt dårligere i løpet av de siste 10 årene. For 10 år siden kunne man oppnå 7 ppm astaxanthin i laksemuskel, mens i dag ligger man oftest nærmere 6 ppm. Samtidig har nivået av astaxanthin i fôret økt fr ...
Prosjektnr: 901737
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Kartlegging av årsak til at skinn løsner fra laks og ørret

​Skinn som løsner fra fileten er et problem som kjøpere av oppdrettet laks og ørret rapporterer om. Problemet er vanskelig å fange opp før salg, ettersom fisken har normalt utseende ved slakt. Risikoen for å oppleve problemer med skinn som løsner synes å inneha en sesongkomponent ...
keyboard_arrow_up