Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 483 treff

Prosjektnr: 901905
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen (PEIS)

Energieffektivisering handler om å oppnå et mer bærekraftig energibruk, og kan forstås på et teknisk plan som det å bruke mindre energi uten at det går på bekostning av brukens formål. Samtidig kan det sees i ulike perspektiver og nivåer. Det kan være å forbedre virkningsgraden t ...
Prosjektnr: 901884
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Torskemelke: Olje og proteinprosessering (TOPP)

Med økt matproduksjon oppstår større mengder uutnyttet biomasse. Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksj ...
Prosjektnr: 901847
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ernæringsmessige effekter på laks og regnbueørret ved inntak av etylesterolje (SalmoE2)

Norsk pelagisk sektor er en viktig næring innen produksjon og foredling av marine oljer, inkludert produksjon av høykvalitets omega-3-konsentrater til humant konsum. I prosessen med å oppkonsentrere innholdet av omega-3-fettsyrene EPA og DHA, dannes sidestrømsproduktet etylester- ...
Prosjektnr: 901856
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Resirkulerbar kartongemballasje til frossen sjømat og konvensjonelle produkter (Refiba)

I 2022 eksporterte Norge ca. 820.000 tonn fryste produkter (torskefisk, pelagisk og reker) og ca. 120.000 tonn klippfisk og saltfisk. Denne sjømaten må beskyttes for å ivareta kvalitet og holdbarhet. Frossen sjømat og konvensjonelle produkter pakkes ofte i trefiberbasert emballas ...
Prosjektnr: 901863
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisk rekestapper for vertikalfryser

I dag gjøres rekestapping manuelt av operatørene som fyller fryserne. Dette fordi det per i dag ikke er alternativ til denne manuelle prosessen. Rekestapping er en tung jobb, og det gjøres ved at operatøren sitter/står oppå fryseren og presser et hjemmelagd verktøy ned i frysebur ...
Prosjektnr: 901857
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisert løsning for legging av fisk på tørkerivogner

​Tørking av saltfisk er en arbeidkrevende og repetitiv prosess hvor det foregår mye arbeid over skulder høyde og under midje. Dette er en tung belastning for arbeiderne og resulterer i at tempoet er variabelt ut ifra hvem som utfører arbeids oppgaven.Den manuelle prosessen i dag ...
Prosjektnr: 901855
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dokumentasjon av saltkvalitet ved automatisk saltrensing (RENT)

​Salt er en betydelig innsatsfaktor ved produksjon av salt- og klippfisk. ScanProd AS, SINTEF og ProsessIndustri AS har, i et tidligere prosjekt, “Utvikling, implementering og testing av teknologi for gjenvinning av salt og saltlake (ReSALT)” (FHF-901380), utviklet en velfunge ...
Prosjektnr: 901885
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Dyrevelferd og hygiene ved merking og levendelagring av kongekrabbe og snøkrabbe (MERKrabBART)

Det lukrative elementet i krabbefiske i Norge har ført til etablering av et parallelt illegalt fiske av kongekrabbe. Dette er svært uheldig av flere årsaker. Et slikt fiske medfører ingen bærekraftig utnyttelse av ressursen, og det resulterer også i en tøffere konkurranse for de ...
Prosjektnr: 901761
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Testing av beste tilgjengelige teknologi (BAT) for rensing av prosessvann fra pelagisk industri (PROPEL)

​Pelagisk industri benytter store mengder vann som kontamineres under produksjon. Vannvolum og -kvalitet varierer gjennom året, avhengig av sesong, råstoff og produksjonsprosess.EUs direktiv om industriutslipp (IED) regulerer utslipp fra enkelte virksomheter gjennom beskrive ...
Prosjektnr: 901854
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Økt verdiskaping av restråstoff fra tørrfisk- og klippfiskproduksjon (VOLUM)

​Klippfisk- og tørrfiskindustrien i Norge produserer ulike typer og ulike mengder restråstoff. For enkelte sidestrømmer kan det være krevende å utvikle nye produkter, prosesser og markeder, særlig med råstoff i mindre mengder. Dette prosjektet ønsker å samle større volum av restr ...
keyboard_arrow_up