Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 2103 treff

Prosjektnr: 901880
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatic quantification of planctonic sea louse (AUTOPLICE)

​Prosjektet gjennomføres for å utvikle en ny metode for sanntidsovervåkning av konsentrasjon av pelagiske lakselusstadier i vannsøylen. Dette for å gi oppdrettere, forskning, og forvaltning en nåtidsoppdatering av den dynamiske lusekonsentrasjonen i vannsøylen. Sanntidsovervå ...
Prosjektnr: 901905
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Potensialet for energieffektivisering i sjømatnæringen (PEIS)

Energieffektivisering handler om å oppnå et mer bærekraftig energibruk, og kan forstås på et teknisk plan som det å bruke mindre energi uten at det går på bekostning av brukens formål. Samtidig kan det sees i ulike perspektiver og nivåer. Det kan være å forbedre virkningsgraden t ...
Prosjektnr: 901886
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av en nedskalert sekkeutløser for den mindre snurrevadflåten

​Stenevik Hav har tidligere levert sekkelåsprototype til Havforskningsinstituttet (HI), da under navnet Stenevik produktutvikling. Denne prototypen gav verdifulle lærdommer og viste seg å demonstrere prinsippet på en god måte. Resultatene av dette kan leses i prosjektet “Nedskal ...
Prosjektnr: 901884
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Torskemelke: Olje og proteinprosessering (TOPP)

Med økt matproduksjon oppstår større mengder uutnyttet biomasse. Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksj ...
Prosjektnr: 901878
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Optimalisering av fiskevelferd og lusebeskyttelse ved bruk av teknologiske barrierer (BetterWel)

​De viktigste årsakene til variasjon i den forebyggende effekten til barrierer mot lakselus er manglende samsvar med verktøyet og bruksstrategi i forhold til vannmiljø på stedet. Prosjektet “Optimalisere forebyggende lusestrategi ved å kombinere atferd, miljø og teknologi (Preven ...
Prosjektnr: 901847
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ernæringsmessige effekter på laks og regnbueørret ved inntak av etylesterolje (SalmoE2)

Norsk pelagisk sektor er en viktig næring innen produksjon og foredling av marine oljer, inkludert produksjon av høykvalitets omega-3-konsentrater til humant konsum. I prosessen med å oppkonsentrere innholdet av omega-3-fettsyrene EPA og DHA, dannes sidestrømsproduktet etylester- ...
Prosjektnr: 901875
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Tilpasning i lakselus til vann med lav saltholdighet (Fersklus)

​Bruken av ferskvann og brakkvann som behandling baserer seg på at lakselusen er en marin parasitt som har lite evne til å opprettholde en normal saltholdighet i kroppen i vann med lav saltholdighet. Lakselusen tåler derfor ikke ferskvann over lengere tid. Fersk- og brakkvannsbeh ...
Prosjektnr: 901879
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Nedsenket drift: Effekter på lakselus, fiskevelferd og tilvekst (DypLus)

​Utfordringene knyttet til lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er fortsatt et av de største problemene for lakseproduksjon i Norge, og en rekke tiltak for forebygging og kontroll brukes for å begrense utfordringene bl.a. ulike skjermingstiltak, der man søker å begrense at lakselus ...
Prosjektnr: 901849
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon (ShellFeed)

Bærekraftig laksefôr er av avgjørende betydning for fremtiden til norsk lakseoppdrettsnæring. I dag står fôret for mer enn tre fjerdedeler av klimaavtrykket som en norsk laks forårsaker på sin vei til en middagstallerken i Europa. Omtrent 92 % av råvarene som brukes i norsk oppdr ...
Prosjektnr: 901849
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon (ShellFeed)

Bærekraftig laksefôr er av avgjørende betydning for fremtiden til norsk lakseoppdrettsnæring. I dag står fôret for mer enn tre fjerdedeler av klimaavtrykket som en norsk laks forårsaker på sin vei til en middagstallerken i Europa. Omtrent 92 % av råvarene som brukes i norsk oppdr ...
keyboard_arrow_up