Til innholdet

Prosjektnummer

901886

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901886
Status: Pågår
Startdato: 02.10.2023
Sluttdato: 15.09.2025

Utvikling av en nedskalert sekkeutløser for den mindre snurrevadflåten

​Stenevik Hav har tidligere levert sekkelåsprototype til Havforskningsinstituttet (HI), da under navnet Stenevik produktutvikling. Denne prototypen gav verdifulle lærdommer og viste seg å demonstrere prinsippet på en god måte. Resultatene av dette kan leses i prosjektet “Nedskalering av sekkeutløser: Implementering av fangstbegrensningssystemet i snurrevad” (FHF-901355).

Per dags dato finnes det sekkelås som muligjør bruk av fangstbegrensing. Disse låsene har vist seg for store for den mindre snurrevadflåten. Det er derfor behov for å nedskalere størrelsen slik at den går gjennom kraftblokk/ triplex også på de mindre fartøyene.

Ved å realisere prosjektet vil en kunne ivareta god HMS om bord, bedre bestandsforvaltningen, og minke mørketall i fangsttap. Uten sekkelås er risikoen større for skade på, eller tap av utstyr som følge av store krefter under fiskeri.
Hovedmål
1. Å utvikle en nedskalert sekkelås.
2. Å kommersialisere løsningen på lønnsomt vis for snurrevadflåten, og i etterkant av prosjektet kunne tilby samt videreutvikle sekkelåsen.

Delmål
1. Å utforme spissede spesifikasjonskrav i samarbeid med relevante næringsaktører.
2. Å lage trykkammer for lokal testing og simulering.
3. Å designe og ferdigstille kamerarigg til testdokumentasjon.
4. Å realisere en fungerende prototype som testes på tokt.
5. Å utvikle en produksjonsvennlig prototype som kan kommersialiseres med økonomisk bærekraft.
​Ved å lage ett nedskalert sekkelås kan også den mindre snurrevadflåten:
a. redusere fisketap
b. kontrollere fangstmengde
c. oppnå bedre kvalitet på fisk
d. redusere belastning på bruk
e. få utnyttet lastekapasiteten til fartøy bedre
f. øke sikkerheten for mannskap ombord
g. bedre fiskevelferden
h. få mindre ødelagt utstyr som tapes på havet
​Prosjektet er organisert i følgende faser:

Fase 1: Evaluering av tidligere sekkelås-konsept og forberedende arbeid for videre utvikling
Fullføre testing av eksisterende utstyr og validere funnene gjort i foregående arbeid. Dette for å kunne dra nytte av den tilegnede kunnskapen inn i dette prosjektet og ta med gode løsninger videre. Det utvikles et trykkammer for labratorietesting av prototyper. For videodokumentering av tokt utvikles det også et kamerasystem.

Fase 2: Konseptfase
I denne fasen vil man lage grove prototyper for ulike konsepter. Formålet med disse prototypene vil være å bekrefte og avkrefte idéer og delfunksjoner i sekkelåsen. For eksempel, hvordan utforme en god utslippskrok; hvordan minimere friksjon i systemet; hvordan  optimalisere nøyaktigheten på slippdyp osv. Ved å gjøre disse grove og effektive testene ønsker man å  minimere risiko senere i prosjektet ved å luke ut feilaktige antagelser på et tidlig tidspunkt.

Fase 3: Design for lovende konsept
Her vil man samle læringen fra konseptfasen og utvikle fullt funksjonelle prototyper som kan testes på tokt. Denne prototypen vil typisk kunne oppfylle de mest kritiske funksjonene til den endelige sekkelåsen, men gjerne ha behov for korrigeringer etter erfaring fra tokt. Tokt gjennomføres i samarbeid med fiskefartøy. På tokt er målet å få testet utstyrets funksjon under reelle forhold. Utviklet kamarasystem monteres ved sekkelås og sekkelås filmes under fiskeri. Nøkkeldata dokumenteres. 

Fase 4: Design for produksjon
I denne fasen skal sekkelåsen videreutvikles for å være produksjonsvennlig og økonomisk bærekraftig. I tillegg til å inneha egenskapene og funksjonene utviklet i fase 3, skal denne endelige versjonen kunne produseres opp i større volum på hensiktmessig vis. Den bør  være smidig ved montering, enkel å vedlikeholde, samtidig som den skal være robust ved bruk. Denne versjonen skal testes i tokt, med samme toktbeskrivelse som i fase 3.
​Følgende formidling er planlagt:
1. medieoppslag på sosiale medier
2. presentasjon på fiskerimesse
3. videopresentasjoner
4. pressemelding i relevant kanal for å synliggjør produktet for markedet
5. sluttrapport
keyboard_arrow_up