Til innholdet

Prosjektnummer

901880

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901880
Status: Pågår
Startdato: 01.11.2023
Sluttdato: 27.12.2024

Automatic quantification of planctonic sea louse (AUTOPLICE)

​Prosjektet gjennomføres for å utvikle en ny metode for sanntidsovervåkning av konsentrasjon av pelagiske lakselusstadier i vannsøylen. Dette for å gi oppdrettere, forskning, og forvaltning en nåtidsoppdatering av den dynamiske lusekonsentrasjonen i vannsøylen.

Sanntidsovervåkningen gjøres ved hjelp av vannpumper, industriell kamerateknologi og bildegjenkjenning ved kunstig intelligens. Prosjektet samspiller med flere pågående prosjekter og strategiske satsinger på HI i forbindelse med lakselusproblematikken.
​• Å utvikle en metode for automatiske tellinger av lakseluslarver ved bruk av kunstig intelligens.
• Å kvantifisere presisjonen til helautomatiske tellinger.
• Å studere vertikal fordeling av lakseluslarver under ulike naturlige forhold.
• Å bedre koordinering av nedsenkning av luseskjørt el., basert på nåtidsinformasjon om smittepresset.
​Det forventes økt situasjonsforståelse over smittepress på lokaliteter, som kan føre til bedre timing for avlusningstiltak samt bedre koordinasjon av nedsenkning av luseskjørt e.l.
​Basert på erfaringer gjort i det avsluttede prosjektet “Fluorolice: Rapid fluorescence based identification of sea lice larvae in plankton samples” (FHF-901508) utvikles det i dette prosjektet et helautomatisk tellesystem for pelagiske lakselus basert på bildegjenkjenning ved hjelp av kunstig intelligens.

Hovedaktiviteten inkluderer:
1. bygging av pumpesystem for automatisk gjenkjenning
2. kurere bildedatabase for trening av kunstig intelligens
3. kvantifisere nøyaktighet til bildegjenkjenningsalgoritme
4. studere vertikal fordeling av pelagiske lusestadier under ulike naturlige forhold (saltholdighet, temperatur, lys, turbulens, etc.). 

I tillegg planlegges det aktivitet i samarbeid med prosjektet “Optimalisering av fiskevelferd og lusebeskyttelse ved bruk av teknologiske barrierer (BetterWel)” (FHF-901878), for å se på effekten av bedre koordinering av nedsenkning av luseskjørt el., basert på nåtidsinformasjon om smittepresset.

Prosjektet har følgende milepæler:
• Ferdigstillelse av pumpesystemet (februar 2024)
• Opparbeiding av bildedatabase (mars 2024)
• Trening av kunstig intelligens (april 2024)
• Feltstudier av vertikal fordeling av pelagiske lusestadier (juni 2024)
• Ferdigstillelse av manuskript om presisjon av kunstig intelligens for prediksjon av pelagiske lusestadier (november 2024)
• Ferdigstillelse av manuskript om vertikal fordeling av pelagiske lusestadier under ulike naturlige forhold (desember 2024)
​​Følgende formidling er planlagt:
• nettside i forbindelse med www.lakselus.no med sanntidsdata om vertikal fordeling av pelagiske lakselus-stadier på en eller flere av HI sine sjøanlegg (Austevoll og Matre)
• seminar med næringen om potensialet til det helautomatiske tellesystemet for pelagiske lakselus på utsatte lokaliteter
• publisering av oppdateringer på HI sine nettsider og sosiale medier-kanaler, populærvitenskapelig artikkel på www.forskning.no
• publisering av to vitenskapelige artikler i tidsskrifter med fagfellevurderinger (open source)
• innlegg/aktivitet på konferanser både for industri og forskning
keyboard_arrow_up