Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 689 prosjekter

Prosjektnr: 901880
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatic quantification of planctonic sea louse (AUTOPLICE)

​Prosjektet gjennomføres for å utvikle en ny metode for sanntidsovervåkning av konsentrasjon av pelagiske lakselusstadier i vannsøylen. Dette for å gi oppdrettere, forskning, og forvaltning en nåtidsoppdatering av den dynamiske lusekonsentrasjonen i vannsøylen. Sanntidsovervå ...
Prosjektnr: 901878
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Optimalisering av fiskevelferd og lusebeskyttelse ved bruk av teknologiske barrierer (BetterWel)

​De viktigste årsakene til variasjon i den forebyggende effekten til barrierer mot lakselus er manglende samsvar med verktøyet og bruksstrategi i forhold til vannmiljø på stedet. Prosjektet “Optimalisere forebyggende lusestrategi ved å kombinere atferd, miljø og teknologi (Preven ...
Prosjektnr: 901875
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Tilpasning i lakselus til vann med lav saltholdighet (Fersklus)

​Bruken av ferskvann og brakkvann som behandling baserer seg på at lakselusen er en marin parasitt som har lite evne til å opprettholde en normal saltholdighet i kroppen i vann med lav saltholdighet. Lakselusen tåler derfor ikke ferskvann over lengere tid. Fersk- og brakkvannsbeh ...
Prosjektnr: 901879
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Nedsenket drift: Effekter på lakselus, fiskevelferd og tilvekst (DypLus)

​Utfordringene knyttet til lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er fortsatt et av de største problemene for lakseproduksjon i Norge, og en rekke tiltak for forebygging og kontroll brukes for å begrense utfordringene bl.a. ulike skjermingstiltak, der man søker å begrense at lakselus ...
Prosjektnr: 901849
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon (ShellFeed)

Bærekraftig laksefôr er av avgjørende betydning for fremtiden til norsk lakseoppdrettsnæring. I dag står fôret for mer enn tre fjerdedeler av klimaavtrykket som en norsk laks forårsaker på sin vei til en middagstallerken i Europa. Omtrent 92 % av råvarene som brukes i norsk oppdr ...
Prosjektnr: 901849
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon (ShellFeed)

Bærekraftig laksefôr er av avgjørende betydning for fremtiden til norsk lakseoppdrettsnæring. I dag står fôret for mer enn tre fjerdedeler av klimaavtrykket som en norsk laks forårsaker på sin vei til en middagstallerken i Europa. Omtrent 92 % av råvarene som brukes i norsk oppdr ...
Prosjektnr: 901877
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Helhetlig lusekontroll (HELLUS)

​Ulike kontrollstrategier mot lakselus vil ha ulike konsekvenser for lusenivå, antall lusebehandlinger, fiskevelferd inkludert dødelighet, resistensutvikling mot behandlingsmidler og produksjon av smittsomme luselarver i sårbare perioder som er relevante for utvandrende laksesmol ...
Prosjektnr: 901869
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Viktig kunnskap for å utvikle avlusingsmetoder for regnbueørret (AvlusØrret)

​Målet med dette prosjektet er å gi essensiell dokumentasjon av velferds- og avlusningseffekten til ferskvannsbad (FV) eller ionemodifisert vann (IMV) etterfulgt av en ekstra avlusingsmetode (termisk eller mekanisk behandling) hos regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Ingen slike l ...
Prosjektnr: 901893
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Sekretariat – Gill Health Initiative (GHI)-møte i Oslo 2023

​Gjellesykdom er ett av de største sykdomsproblemene i oppdrettsnæringen. Informasjonsdeling på tvers av bransjen og over landegrenser er nødvendig for å bekjempe problemet og finne gode måter å forebygge disse til dels komplekse problemstillingene. Gill Health Initiative ...
Prosjektnr: 901876
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ionemodifisert vann som lusebehandling: effekt, fiskevelferd og resistens/adaptasjon (NANOLUS)

​Fiskehelserapporten 2022 (Sommerset et al.) rapporterer om avgang i forbindelse med avlusingsoperasjoner som en av hovedårsakene til den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen, og understreker med dette næringens behov for skånsomme behandlingsmetoder. Avsalting kan være en løsni ...
keyboard_arrow_up