Til innholdet

Prosjektnummer

901110

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901110
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2015
Sluttdato: 31.12.2015

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp region Vestlandet

Arrangementet skulle synliggjøre sjømatnæringens brede og varierte kompetansebehov, og det skulle være en bootcamp i hver av regionene Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet.
 
Marine bootcamp region vest ble gjennomført 24.–30. oktober 2015 i tilknytning til The Seafood Innovation Cluster AS sin bærekraftkonferanse i Bergen. Sted og arrangement var avklart med NFD 4. august 2015. Praktisk gjennomføring og prosjektledelse var ved Sett Sjøbein.
 
Avtaler om faglig ansvar var inngått med Klak Innovit sommeren 2014 og prosjektet ble ledet med utgangspunkt i erfaringene fra Bootcamp Nord 2015 som hadde prosjektledelse av Akvarena.
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for bootcampen som bestod av representanter fra Sett Sjøbein, The Seafood Innovation Cluster og  FHF. Arbeidsgruppen besluttet i fellesskap tematikk og bedritsbesøk/presentasjoner.
 
Resultater og erfaringer
Tema for Marin student-bootcamp vest var å gi økt kunnskap om sjømatnæringens fokus på miljø og og hvordan sjømat påvirker helsen vår.  Denne bootcampen skulle spesielt fremheve havbruksnæringen og kompetansemiljøet i Bergensregionen.
 
Invitasjonen ble rettet mot studenter fra alle utdanningsretninger ved norske universitet og høgskoler. Det var totalt 30 søkere, herav 20 studenter som ble tatt inn. 
 
Bootcampen ble gjennomført som planlagt med faglig ledelse av Klak Innovit og prosjektledelse av Sett Sjøbein. Ledelsen fungerte både som veiledere / mentorer og med praktisk hjelp under hele arrangementet, noe som var helt nødvendig.

Det gikk fint å finne faglig dyktige mentorer og jury fra næringslivet. Tilbakemeldingene fra juryen er at de syntes det var veldig interessant å være med.
 
Studentene har gitt veldig gode tilbakemeldinger fra bootcampen. De la mye arbeid og kreativitet i prosjektene. Av resultatene fra evalueringen kommer det fram at studentene var godt fornøyd med det faglige oppholdet og utfordringen de skulle løse. Av resultatene fra evalueringen kommer det fram at alle gjerne ville deltatt igjen på lignende arrangement og vil anbefale det til andre. Studentene syntes de lærte mye, bidro og fikk bruke utdannelsen fra ulike studieretninger og etter dette arrangementet er de mer interessert enn før i å jobbe i sjømatnæringen.
 
Lenke til film om Marin student-bootcamp vest: https://www.youtube.com/watch?v=bUOMBs1CGSM
 
For utdyping av resultater, erfaringer og videre anbefalinger fra Marin student-bootcamp vest vises det til egen rapport.
Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av næringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig målgruppe, som det har vært vanskelig for næringen å nå.
 
Bootcamp er en ny og innovativ metode for å bringe studenter nærmere næringen og rekruttere studenter som ikke i utgangspunktet har valgt marine fag, til næringen. Innovasjon Norge, FHF og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) samarbeidet om en første utprøving i tilknytting til Sjømatdagene på Hell i 2014. Bootcampen fikk svært gode evalueringer. Bakgrunn, metode og resultater er grundig beskrevet i prosjektet “Student-bootcamp – pilotprosjekt 2013–2014” (FHF-901009).

NFD har satt av midler over statsbudsjettet til å videreutvikle tiltaket i 2015 da det skal gjennomføres 3 bootcamper.
Å gjennomføre 3 bootcamper knyttet til forskjellige faglige arrangementer for sjømatnæringen, slik at en kan nå ulike målgrupper av studenter i flere regioner.
 
Studentene skal gjennom samarbeid om løsning av praktiske og realistiske utfordringer lære næringen å kjenne og se mulighetene for en videre karriere i sjømatnæringen.
Bootcamp kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.

Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til og interesserer seg for næringen.
Studenter skal bli utfordret på problemstillinger knyttet til sjømatnæringen, som de skal løse under bootcamp. Studentene møtes noen dager før arrangementet, får å se og lære om næringen og får oppgaver som de skal løse og presentere for en jury.  
 
Prosjektorganisering
Sett Sjøbein er ansvarlig for prosjektets praktisk gjennomføring og prosjektledelse. Det knyttes forskjellige prosjektgrupper til hver bootcamp, avhengig av hvilket arrangement de skal kobles opp mot.

Det islandske selskapet Klak Innovit, som har utviklet metoden og stod for gjennomføring i 2014, har kontrakt på faglig gjennomføring av alle bootcampene i 2015.
Det vil bli formidlet direkte fra evenementet til media og andre interessenter. Rekruttering og resultater legges ut på nettsider og sosiale medier.
 
Det vil bli laget en kortfilm om bootcampen som skal legges ut på Sett Sjøbeins Youtube-kanal. Filmen vil også bli benyttet for å markedsføre tilsvarende arrangement i fremtiden, i forbindelse med studentpresentasjoner og lignende.
keyboard_arrow_up