Til innholdet

Prosjektnummer

901026

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901026
Status: Avsluttet
Startdato: 04.03.2016
Sluttdato: 31.12.2016

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp 2016

Marin student-bootcamp 2016 ble avholdt 15.–21. oktober 2016 i forbindelse med Torskefiskkonferansen 2016 som ble arrangert av Norges sjømatråd i samarbeid med DNB, Norges Råfisklag og Sjømat Norge.
 
Av 72 søkere var 41 kvinner og 31 menn. Av de 20 som ble utvalgt til å delta var 12 kvinner og 8 menn fordelt på studiestedene Høgskolen i Hedmark, Høyskolen i Bergen, Høyskolen Kristiania i Bergen, Handelshøyskolen BI Bergen, Universitetet i Bergen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norges Handelshøyskole, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, Nord Universitet og Universitetet i Tromsø.
 
Hele bredden av organisasjoner og bedrifter i sjømatnæringen ga studentene gode og engasjerte presentasjoner som ga dem et solid grunnlag for å løse utfordringen de fikk:
 
Hvordan kan vi øke sjømatkonsumet blant ungdom i Norge og internasjonalt?
• Utvikle et fysisk produkt, programvareløsning, markedsføringskampanje eller en ny tjeneste som fokuserer på hvitfisk (torsk, sei og hyse) og er produsert i Norge.
• Lag en forretningsplan og en presentasjon der du beskriver løsningen; kanaler, team, kommunikasjon, økonomi etc.
 
Vinnerlaget “Taverna Hvitfisk” ble annonsert foran 390 næringsaktører på Torskefiskkonferansen.
 
 
Bootcampen skapte stor velvilje blant engasjerte aktører i sjømatnæringen, entusiastiske studenter, og oppnådde god oppmerksomhet i media regionalt og nasjonalt.
 
En evaluering blant studentene gjennomført av Icelandic Startups rett etter bootcampen viser at:
57 % deltok primært for å lære mer om sjømatnæringen
13 % deltok primært for å skaffe seg nettverk
13 % deltok primært for å øke karrieremulighetene
89 % er mer interessert i sjømatnæringen etter å ha fullført bootcampen enn hva de var før bootcampen
89 % lærte mye i løpet av bootcampen
94 % ønsker en jobb i tilknytning til sjømatnæringen i fremtiden
94 % vil anbefale venner å delta på en bootcamp
Gjennom fokus på innovasjon og entreprenørskap gir studentenes deltakelse på bootcampen økt kunnskap for å kunne bidra til å løse sjømatnæringens utfordringer nå og i fremtiden.
 
Marin student-bootcamp er en utmerket mulighet å synliggjøre sjømatnæringen overfor studenter.
 
Bootcampen oppnådde stor oppmerksomhet for sjømatnæringen i media regionalt og nasjonalt. 
Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av sjømatnæringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig målgruppe som det har vært vanskelig for næringen å nå.
 
Marin student-bootcamp er en metode for å bringe studenter nærmere næringen og rekruttere studenter, som ikke i utgangspunktet har valgt marine fag, til næringen.

Innovasjon Norge, FHF, og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) samarbeidet om en første utprøving i tilknytning til Sjømatdagene på Hell i 2014. Bootcampen fikk svært gode tilbakemeldinger. Bakgrunn, metode og resultater er grundig beskrevet i prosjektet “Student Bootcamp – pilotprosjekt 2013–2014” (FHF-901009).
 
I 2015 arrangerte FHF/Sett Sjøbein 3 tilsvarende bootcamper på oppdrag fra NFD (FHF-901052, FHF-901109, FHF-901110).
 
NFD har i tilsagnsbrev for 2016 bedt Sett Sjøbein gjennomføre minimum én Marin student-bootcamp.

• Å gi studentene bred og variert kunnskap om sjømatnæringen gjennom deltakelse på bootcampen.
• Å få studentene til å se mulighetene for en videre karriere i sjømatnæringen gjennom samarbeid om løsning av praktiske og realistiske utfordringer.

Sjømatnæringen vil få et bedre rekrutteringsgrunnlag av studenter som kjenner til, og interesserer seg for næringen.
 
Bootcampen kan gi nye løsningsforslag på konkrete problemstillinger i sjømatnæringen.
Studenter fra alle studieretninger på høyskoler og universiteter i Norges kan søke om å delta.
 
Det knyttes en arbeidsgruppe til prosjektet som skal beslutte hvilken utfordring som studentene skal jobbe med.
 
Det skal gjennomføres relevante bedriftsbesøk og presentasjoner.
 
Bootcampen gjennomføres i tilknytning til et større næringsarrangement for sjømatnæringen der vinner av bootcampen skal presenteres.
Det vil bli laget artikler og nyhetssaker til media både før, under og etter arrangementet.

FiskeribladetFiskaren sender nett-tv fra Torskefiskkonferansen og presentasjonen av bootcampens vinner.

Sett Sjøbein lager en kortfilm om bootcampen som legges ut på Sett Sjøbeins Youtube-kanal. Filmen vil også kunne brukes for å markedsføre mulighetene i sjømatnæringen i forbindelse med studentpresentasjoner og lignende.
keyboard_arrow_up