Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

233034

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 233034
Status: Avsluttet
Startdato: 27.04.2007
Sluttdato: 31.12.2009

Sporbarhet i innenlandsmarkedet for fersk hvitfisk

Resultatene viser at informasjonen om den ferske fisken gikk tapt både internt hos pilotbedriftene og mellom dem. Med andre ord, informasjonen om hvilket fartøy som hadde fanget fisken forsvant langs verdikjeden og var ikke tilgjengelig i ferskvaredisken. 

For hindre tap av informasjon om fisken langs verdikjeden, må først praktiske og tekniske hindringer løses. Hvor store de nødvendige endringene er, avhenger av dagens rutiner og design på dataprogrammene i de enkelte bedriftene fra fangst til detaljist. Resultatene viste at selve nettverksløsningen fungerte bra til å spore hvor hvitfisken var langs verdikjeden. Dette gjaldt når elektronisk informasjonsutveksling ble utført. Med manuell registrering derimot, ble det for tidkrevende.

En viktig erfaring fra prosjektet var at aktørene må samarbeide, for å lykkes med å innføre kjedesporbarhet. Arbeidet involverer mange aktører, og det øker risikoen for å mislykkes. Motivasjonen er en annen kritisk faktor for å lykkes med å innføre kjedsporbarhet. Nytten av sporbarhetssystemet må synliggjøres for alle aktører i kjeden, for å øke motivasjonen til arbeidet.

FoU-arbeidet ble ledet av forsker Kine Mari Karlsen ved Nofima Marked med faglig støtte fra forsker Eskil Forås og Carl Fredrik Sørensen ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Hele ni samarbeidspartnere deltok langs verdikjeden til fersk hvitfiskfil´rt i prosjektet. Sluttrapporten kan lastes ned som PDF dokument via www.nsl.no eller www.fhf.no.

Sjømatbransjen opplever økte krav til informasjon om fersk fiskefilét for salg i innlandsmarkedet både fra den norske forbrukeren og fra myndighetene.

Å innføre elektronisk kjedesporbarhet for fersk hvitfiskfilét og farseprodukter, fra fangst til detaljist for innenlandsmarkedet. Dette skal gjøres basert på Tracefish-standarden.
Omsetningsleddet og konsumenten vil få mer og bedre informasjon om fiskens opprinnelse og egenskaper.
Sporbarhetsprosjektet skal utprøve og demonstrere standardisert elektronisk sporing av porsjonspakket fersk fisk i forbrukermarkedet. Utprøvingen bygger på Tracefish-standarden og den tekniske standarden Tracecore XML, der informasjonsutvekslingen mellom bedriftene foregår på formatet XML. Prosjektet bygger for øvrig på et av delprosjektetene i TRAINS-Tracefish i norsk sjømatnæring.
Coop mottar skålpakket fersk fisk og farseprodukter fra Naustvik som produserer, pakker og merker fisken for dagligvarekjeden. Naustvik har i sin tur en rekke underleverandører som de kjøper fisk fra, og disse får fisken fra flere forskjellige fartøyer. I tillegg skal prosjektet kartlegge produksjon, registreringer og flyt av farseprodukter fra Naustvik til Coop. Det skal gjennomføres analyse av risiko og svakheter og anbefale eventuelle endringer.

Prosjektet skal også utprøve sporing som middel for å hindre omsetning av ulovlig fanget fisk. I motsetning til andre sporingsprosjekter, tar dette prosjektet sitt utgangspunkt hos konsumentene i butikkene for så å spore produktet bakover. Prosjektet forutsetter at opplysninger om den fangede fisken er elektronisk tilgjengelig på linjenivå.

Prosjektet gjennomføres i et tett samarbeid mellom 9 aktører langs verdikjeden til fersk hvitfiskfilét for Innlandsmarkedet. En grundig kartlegging av hendelsesforløpet når det gjelder sporbarhetsinformasjonen fra fangst til konsument, gjennomføres også.
Resultatene skal formidles åpent i form av norskspråklige fagrapporter, populærvitenskaplige artikler i norske fagtidsskrifter, foredrag på fagkonferanser og på hjemmesidene til FHF, Nofima, SINTEF Fiskeri og havbruk og NSL.
keyboard_arrow_up