Til innholdet

Prosjektnummer

900310

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900310
Status: Avsluttet
Startdato: 01.06.2009
Sluttdato: 31.12.2009

ISO-standard for sporbarhet av fisk og fiskeprodukter: Koordinering av norske innspill

I forbindelse med den norske delen av den internasjonale høringsrunden for disse standardene i 2009 ble dette prosjektet finansiert av FHF og Innovasjon Norge.

Sluttrapporten for prosjektet innholder en kort beskrivelse av prosessen som ledet opp til standardene, og den dokumenterer det nasjonale møtet og det norske samordnede innspillet som ble utarbeidet på grunnlag av dette.

Nofima har hatt ansvar for å lede den internasjonale standardiseringsgruppen ISO/TC 234/WG1 som utviklet standardene. De to er tilgjengelig fra Standard Norge:
• ISO 12875 - Traceability of finfish products - Specification on the information to be recorded in captured finfish distribution chains.
• ISO 12877 - Traceability of finfish products - Specification on the information to be recorded in farmed finfish distribution chains.
ISO er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, et nettverk for nasjonale standardorganisasjoner i 161 land som utvikler og publiserer internasjonale standarder.
 
Standardene ISO 12875 “Traceability of fish products - Specification on the information to be recorded in captured fish distribution chains” og ISO 12877 “Traceability of fish products - Specification on the information to be recorded in farmed fish distribution chains” er under utvikling i 2009. Dette er viktige standarder for norsk fiskerinæring, spesielt dersom standardene blir sertifiserbare og kjøpere kan kreve at de brukes. Dette prosjektet er opprettet for å koordinere norske innspill og synspunkt på innholdet av disse standardene slik at industrien i fremtiden ikke risikerer å bli møtt med krav som de ikke har hatt mulighet til å påvirke.
Å koordinere norske synspunkt og innspill til standardiseringsarbeidet som foregår i ISO-regi.

Delmål
• Å forberede og gjennomføre et nasjonalt møte der de foreslåtte standardene diskuteres.
• Å utarbeide og sende inn et samordnet norsk innspill til det internasjonale sekretariatet.
Nytteverdien vil ligge i å kunne påvirke de internasjonale kravene for dokumentasjon og sporbarhet som i fremtiden vil stilles til de som selger fisk og fiskeprodukter. Nytteverdien vil også ligge i at næringen bevisstgjøres på hvilke typer krav som kommer, og kan ligge i forkant i forhold til å møte disse kravene, og bruke produktdokumentasjon og sporbarhet som et konkurransefortrinn.
Prosjektet har følgende tre hovedaktiviteter:
• Koordinering av norske innspill, iberegnet avholding av nasjonalt møte
• Utarbeidelse av forslag til standard
• Deltakelse på det internasjonale ISO-møtet, samt sluttrapport
 
Den nasjonale speilgruppen for denne ISO-prosessen (SN/K 278) fungerer som styringsgruppe. SN/K 278 inneholder representanter fra industrien, FHL og NSL, og ledes av Kari-Anne Lenvik, Essentia.
 
Det internasjonale ISO-møtet der neste (muligens siste, men det kan bli flere årlige runder) versjon av standardene blir vedtatt er 19.–23. oktober 2009. Etter dette møtet publiseres den oppdaterte versjonen av standardene, og så avgjøres det ved avstemning om den skal vedtas eller om den skal ut på en ny høringsrunde og så modifiseres.
Omfattende innkalling til det nasjonale møtet. Liste over interessehavere for sporbarhet av fiskeprodukter finnes allerede og vil brukes. Tilsvarende formidling av resultatet fra møtet (det norske innspillet) og den nye versjonen av standarden.
keyboard_arrow_up