Til innholdet

Kunnskapssammenstilling – Pigmentering av laksemuskel

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner til et prosjekt for å sammenstille erfaringsbasert og publisert kunnskap om innfarging av laksemuskel, som kan bidra til å avdekke årsakssammenhenger og anbefalinger om beste praksis.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901745

Dårlig innfarging av pigment i laksemuskel er en økende utfordring i norsk laksenæring. Dette har konsekvenser for både produktkvalitet, forbrukeraksept og økonomi. På tross av betydelig forskningsinnsats de siste ti årene, er det fortsatt vanskelig å peke på klare primærårsaker til problemet.
En sammenstilling av tilgjengelig kunnskap og erfaringer over tid vil ha stor verdi for å få oversikt over disse komplekse utfordringene. Det kan også gjøre det mulig å vurdere nyere kunnskap opp mot eldre kunnskap som i ettertid kanskje har blitt glemt eller oversett, slik at man kommer nærmere mulige årsaker til problemet. 

Målsettingen med prosjektet er å sammenstille erfaringsbasert og publisert kunnskap om innfarging av laksemuskel, som kan bidra til å avdekke årsakssammenhenger og anbefalinger om beste praksis.

keyboard_arrow_up