Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1719 treff

Prosjektnr: 901702
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Havbrukslære: Utvikling av faglig læreverk i havbruk

​Behovet er stort for oppdaterte faglige læreverk for bruk direkte i havbruksnæringen, og for høyere utdanning innen havbruk. Havbruksnæringen har hatt en betydelig utvikling siden den siste bokserien innen havbruk ble gitt ut av Landbruksforlaget i 1997. Blant annet er nye drift ...
Prosjektnr: 901738
Varighet: 2022 - 2023
Status: Ferdig faglig og økonomisk

Miljøpåvirkning havbruk og sameksisterende industrier: Mulighetsrom for helhetlig regulering (MILJØREG)

​Den norske havbruksnæringen har i de siste tiårene vært gjennom en fase med rask ekspansjon, med god lønnsomhet, stor verdiskaping og økende betydning for samfunn langs hele kysten. Bærekraftig vekst i lakseoppdrett krever løsninger som gir kontroll med miljø- og fiskehelseut ...
Prosjektnr: 901572
Varighet: 2019 - 2021
Status: Avsluttet

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

​Miljøeffekter av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra produksjon av laks og regnbueørret frem til slakting får stadig større oppmerksomhet. Havforskningsinstituttet har i sine risikovurderinger vurdert sannsynligheten for uakseptable miljøeffekter som liten, med u ...
Prosjektnr: 900559
Varighet: 2010 - 2011
Status: Avsluttet

TEKMAR 2010: Teknologisk innovasjon i havbruk

Bedriftene i klyngen av sjømatprodusenter og teknologileverandører står overfor felles teknologiske utfordringer, og med mange kapitalsvake små og mellomstore bedrifter er det nødvendig å bringe aktørene på banen på en “myk” måte gjennom en arena som TEKMAR. Tidligere har bedrift ...
Prosjektnr: 553013
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

ReLus - Ressursgruppe for luseinformasjon Havbruk

Prosjektnr: 141044
Varighet: 2007 - 2008
Status: Avsluttet

Kunnskapstatus fiskevelferd i havbruk

Prosjektnr: 900772
Varighet: 2012 - 2013
Status: Avsluttet

Tiltak for positiv sameksistens mellom havbruk og fiskeri: ProCoEx (Evaluation of Actions to Promote Sustainable Coexistence between Salmon Culture and Coastal Fisheries (ProCoEx))

Bakgrunnen for prosjektet er økende interesse rundt arealbruk i sjø. Tema er aktualisert de senere år ved at ulike næringer benytter samme arealer; fiske, havbruk, olje og fritidsfiske for å nevne noen. Fiskeri- og havbruksnæringene har etter hvert flere års erfaring fra bruk og ...
Prosjektnr: 901338
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Regelverksforenkling havbruk: Innspillkonferanse

Prosjektet “Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen: Regelverksforenkling” (“Regelverksprosjektet”) (FHF-900902) hadde som mål å undersøke hvordan faglig kunnskap og politiske målsettinger har lagt grunnlag for beslutning om, utforming av og prak ...
Prosjektnr: 900218
Varighet: 2009 - 2009
Status: Avsluttet

Formidlingstiltak om havbruk 2009: Lakselus

Lakselus er en stor utfordring, ikke minst på grunn av mulig effekt på ville laksebestander. God og aktiv dialog for å finne frem til og ta tak i utfordringer som oppleves ute på merdkanten i forbindelkse med behandling mot lus er derfor viktig. Hva er “beste praksis” langs kyste ...
Prosjektnr: 901178
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Næringsutslipp fra havbruk: Nasjonale og regionale perspektiv

Norsk havbruksnæring fôrer ut nesten 2 millioner tonn fiskefôr i året. Cirka 30 % av næringsstoffene tas opp i fisken mens det resterende enten sedimenterer eller blir løst i vannmassene. Forskningsmessig har oppmerksomheten vært rettet mot lokale effekter. De regionale og n ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up