Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 90 prosjekter

Prosjektnr: 901592
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Helseeffekt av ketolinsyre (22:1n-11). Kostintervensjonsstudier i mus og mennesker

Fiskeinntak er vist å  redusere risikoen for hjerte-og karsykdommer (K. He et al., Circulation (2004); A. König et al. Circulation (2004); A. Oudin et al., Lancet. (1989)). Dette underbygges også av epidemiologiske studier (K. He et al., Ci ...
Prosjektnr: 901353
Varighet: 2017 - 2020
Status: Avsluttet

Nordatlantiske fiskeoljer og betydning for utnyttelse av omega-3-fettsyrer

Marine oljer representerer en begrenset ressurs på verdensmarkedet, noe som gjør det viktig å fokusere på best mulig bærekraftig utnyttelse av denne verdifulle ressursen. Nordatlantiske fiskeoljer er spesielt rike på lange monoumettede fettsyrer sammenlignet med andre fiskeoljer ...
Prosjektnr: 901346
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

Sensorisk bransjestandard for marine oljer (Qomega-3)

Omega-3-industrien er utsatt for stadig sterkere konkurranse fra produsenter fra bl.a. Asia og Sør-Amerika og trenger differensieringsverktøy som kan løfte frem den unike kvaliteten til norskproduserte omega-3-oljer. Per i dag finnes det ingen faste standarder eller krav til ...
Prosjektnr: 901327
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Safe use of the antioxidant ethoxyquin

BackgroundEthoxyquin (EQ) is a feed additive which is being used as antioxidant in feeds. Within the EU all additives must regularly be subject to reauthorization.In a recent risk assessment, European Food Safety Authority (EFSA) stated that there was insufficient knowledge regar ...
Prosjektnr: 901239
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Utvikling av ombordprodusert fiskemel for et humant konsummarked

Norge har en moderne industrialisert trålerflåte bestående av rundt 40 havgående frysetrålere som utnytter hvitfisk som torsk, sei og hyse. Majoriteten av fartøyene produserer fryst fisk etter hodekapping og sløying (HG) av råstoffet. 11 av fartøyene har konsesjon for filétproduk ...
Prosjektnr: 901197
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 2015 og 2016

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt på land og tatt hånd om på en god måte. Likevel er det et stort potensial for å videreutvikle både utnyttelsesgraden (særlig for restråstoff fra hvitfisk), ...
Prosjektnr: 901131
Varighet: 2015 - 2017
Status: Avsluttet

Pilotanlegg for storskala ensilasjeproduksjon på M/S Nordstar

Den norske hvitfiskflåten (trål, line og stor kystflåte) fangster store kvantum og den vanligste produksjonsformen er hodekapping og spretting (h/g). Av denne produksjonsformen utnyttes i gjennomsnitt 65–70 % av fisken som h/g-fisk. De resterende 30–35 % omtales gjerne ...
Prosjektnr: 901078
Varighet: 2015 - 2015
Status: Avsluttet

Utnyttelse av restråstoff – Nordnes AS: Forprosjekt

30 % av totalkvantumet i fiskeri- og havbruksnæringen er tilgjengelig som restråstoff. Analyse av marint restråstoff 2013 viser at det er 870 000 tonn restråstoff tilgjengelig fra fiskeri- og havbruksnæringen. 70 % av dette utnyttes, og det er kun fra hvitfisk at det er kvantum ( ...
Prosjektnr: 901059
Varighet: 2014 - 2014
Status: Avsluttet

Maring fagdag 2014

Maring fagdag arrangeres i samarbeid mellom FHF og FHL for tredje gang. I 2013 ble fagdag marint restråstoff arrangert av FHF. Fagdagen er i 2014 det viktigste formidlingsarrangement i FHFs satsing innen marint restråstoff. Målgruppe for fagdagen er marin ingredien ...
Prosjektnr: 901054
Varighet: 2014 - 2017
Status: Avsluttet

Råstoffbehandling og -kvalitet for marin ingrediensindustri: Hovedprosjekt

Fra sjømatnæringen i Norge var det tilgjengelig 930 000 tonn restråstoff i 2012, noe som utgjør ca. 30 % av råstoffgrunnlaget. I pelagisk sektor og innen havbruk er det tilnærmet full utnyttelse mens det fra hvitfisk er bare 38 % av restråstoffet som utnyttes. Mesteparten av råst ...
keyboard_arrow_up