Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 483 treff

Prosjektnr: 901827
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Elektronisk journal- og rapporteringssystem for levendelagret torsk

Fangst, lagring og fôring av levende fanget fisk er en fremtidsrettet måte å skape større verdier av de marine ressursene. Det anslås at rundt 20 % av verdens akvakulturproduksjon kommer fra fisk og skalldyr som er levende fanget og holdt levende for å øke råstoffkvalitet og verd ...
Prosjektnr: 901762
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet

​Hensikten med prosjektet er å bidra til bærekraftig videreforedling av atlantisk makrell i Norge for en helårlig produksjon av forbrukerpakkede varmebehandlede produkter, basert på både ferskt og tint råstoff. Dette skal gjøres ved å løse konkrete teknologiske og produksjonsmess ...
Prosjektnr: 901767
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kartlegging av helsemessige effekter hos hund ved inntak av sildemel fra restråstoff

Forekomsten av overvekt og fedme hos kjæledyr er økende, og følger dermed den ugunstige tendensen som observeres i mennesker. Beregninger viser at 20–59 % av voksne hunder har overvekt eller fedme. Bruk av et ernæringsmessig optimalt kvalitetsfôr basert på råvarer med høy biologi ...
Prosjektnr: 901786
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Klinisk effekt på tørr hud og eksem ved bruk av olje rik på ketolinsyre (CetoSkin)

Atopisk eksem er en utbredt hudsykdom basert på en defekt i hudbarrieren og resulterende tørr hud. Atopisk eksem kan gi sår og infeksjoner i huden, og påvirker i mange tilfeller livskvaliteten hos dem som er utsatt for hudsykdommen. I dag er det hovedsakelig kortisonpreparater so ...
Prosjektnr: 901752
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Energieffektive og miljøvennlige trålsystemer for reketråleren Arctic Swan

​Rekefisket i Barentshavet representerer et betydelig potensial for økt verdiskaping for den norske rekeflåten. Bestandsestimat fra Havforskningsinstituttet og ICES (International Council for the Exploration of the Sea) viser at det kan være forsvarlig med en årlig totalfangst (j ...
Prosjektnr: 901791
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe

Det er betydelig risiko for omgåelse av gjeldende regulatoriske krav til korrekt registrering av ressursuttaket og andre reguleringer i forbindelse med fangst av kongekrabbe. Den offentlige utredningen NOU 21:19 foreslår en rekke tiltak som baserer seg på digitalisering og di ...
Prosjektnr: 901741
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Effektiv pakking av liten klippfisk (KING)

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner før tørking. Etter tørking sorteres klipp ...
Prosjektnr: 901779
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Automatisert og effektiv bearbeiding av små hyse, sei og torsk

Små størrelser av hvitfisk har over lengre tid vært en lønnsomhetsutfordring for norsk hvitfisknæring, og er i dag en råvare som selges med tap. For landindustrien er det ideelt sett ønskelig med en produksjonsfisk som er i størrelsesorden 1–6 kg, da dette råstoffet gir best utby ...
Prosjektnr: 901789
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

FOLLA – Spesialtilpasset ferskfiskmarkedet og oppdrettstorsk

Havfront AS ønsker å kunne tilby markedet en maskin spesifikt rettet mot sløying av oppdrettstorsk med hel kverk, høyt utbytte og høyt tempo. Dette innebærer:•  videreutvikling og forbedring av tidligere prosjekt for automatisering av sløying og kapping for landindustrie ...
Prosjektnr: 901742
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Automatisk innmating av saltfiskpalle til omleggingstrommel

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner (omlegging) før tørking. Etter tørking so ...
keyboard_arrow_up