Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 979 treff

Prosjektnr: 901846
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekt av ketolinsyre fra nordatlantisk fiskeolje på psoriasis (Keto4Cells)

Psoriasis er en kompleks kronisk inflammatorisk hudlidelse karakterisert av røde, flassende utslett over store deler hele kroppen. Fiskeoljer inneholder de flerumettede omega-3-fettsyrene eikosapentaensyre (EPA, 20:5n-3) og dokosaheksaensyre (DHA, 22:6n-3). Dette er fetts ...
Prosjektnr: 901828
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Alvorlige ulykker i kystfiskeflåten – årsaker og tiltak

​Stortinget har vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtiden. Fokuset for myndighetene og næringsaktører har vært risikovurderinger, sikkerhetsstyring og forebyggende tiltak om bord på fartøyene. Til tross for dette, har antall personulykker registrert ...
Prosjektnr: 901818
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Temperaturstyring for optimal kvalitet og utbytte ved klippfiskproduksjon

Under produksjon av saltfisk og klippfisk er det mange prosesstrinn og faktorer som kan innvirke på kvalitet og utbytte. Gjennom en rekke forskningsprosjekter, både åpne og bedriftsinterne, er det påvist enkeltfaktorer som påvirker kvalitet og utbytter. Noen sentrale forhold er r ...
Prosjektnr: 901811
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Tilpasning av teknologi og utvikling av software for automatiske veiesystemer ved landing av pelagisk fisk ved norske anlegg

Fiskerikontrollutvalget lanserte gjennom NOU 2019:21, Fremtidens fiskerikontroll, en rekke tiltak som sammen skal føre til et godt kontrollsystem. Som en oppfølging av NOU 2019:21 har Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslått krav om bruk av automatiske vekter og vei ...
Prosjektnr: 901754
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Skånsom og effektiv tråling etter hvitfisk

​Torsk (Gadus morhua), hyse (Melanogrammus aeglefinus), og sei (Pollachius virens) er noen av de viktigste fiskebestandene for Norge, og de siste 10 årene har fangstene for disse artene vært opp mot 900 000 tonn årlig, med en førstehåndsverdi opp mot 13 milliarder kr (tall fra ...
Prosjektnr: 901805
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utarbeidelse av en ny og oppdatert håndbok for fangstbasert akvakultur (FBA) for snø- og kongekrabbe

Fangstbasert akvakultur har blitt mer og mer aktuelt for både hvitfisk og ikke minst skalldyr. Kommersiell fangst og levendelagring av både snø- og kongekrabbe er to relativt nye næringer, med et stort behov for å få tilført kunnskap. I dag finnes det erfaringsbasert kunnskap som ...
Prosjektnr: 901816
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Mekanisk interaksjonsverktøy for uttak av innmat fra torsk (GutOut)

​Før årtusenskiffet var det kun mulig å hente ut intakte fraksjoner (som lever, rogn m.m.) fra innmat av torsk ved å gjennomføre manuell sløying. De maskinelle sløyemaskinene som eksisterte da kuttet eller malte opp innmaten til et samfengt restråstoff (jf rapporten “Utnytte ...
Prosjektnr: 901817
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Effekt av rigor-status før innfrysing for råstoff av torsk og hyse

Det er en viss kjennskap i bransjen om at fisk som fryses inn pre-rigor mortis (altså før dødsstivhet) kan gi utfordringer i videre lagring og prosess, men det finnes ingen klar konsensus om hvilken betydning dette har. Innenfor frysebransjen (av fisk) blir det ofte referert ...
Prosjektnr: 901807
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Mulighetsstudie – Helhetlig fabrikkarrangement for automatisert prosessering av prosessflyten i havfiskefartøy

​Det har over lengre tid blitt lagt ned en stor innsats for å automatisere enkeltoperasjoner om bord i havfiskeflåten. Det har vært kjørt en rekke prosjekter i hele prosesslinjen fra skånsom ombordtaking til lossing uten manuell arbeidskraft. Automatisering av enkeltope ...
Prosjektnr: 901803
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Utvikle systemer for beslutningstøtte i fiskeflåten (DataFangst)

Nye teknologiske løsninger gir muligheter for å dele og sette sammen data på nye og mer effektive måter. Løsningene kan blant annet bidra til et mer energieffektivt fiske, optimalisere verdien av tilgjengelige kvoter, bedre forvaltning av ressursene og enklere rapporteringssystem ...
keyboard_arrow_up