Til innholdet

Prosjektbasen










Søk blant 975 prosjekter

Prosjektnr: 901862
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for effektiv oppsamling av fiskeskinn om bord i tråler (FISKESKINN)

​Ved filetering av hvitfisk om bord i filet-trålere oppstår fiskeskinn som en sidestrøm i produksjonen. Anslagsvis utgjør skinn omtrent 8 % av torsk ved produksjon av filet. Ramoen produserte rundt 150 tonn skinn fra hvitfisk i fjor. I år vil volumet ligge på rundt 100 tonn, hove ...
Prosjektnr: 901862
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for effektiv oppsamling av fiskeskinn om bord i tråler (FISKESKINN)

​Ved filetering av hvitfisk om bord i filet-trålere oppstår fiskeskinn som en sidestrøm i produksjonen. Anslagsvis utgjør skinn omtrent 8 % av torsk ved produksjon av filet. Ramoen produserte rundt 150 tonn skinn fra hvitfisk i fjor. I år vil volumet ligge på rundt 100 tonn, hove ...
Prosjektnr: 901887
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Gjenfangst av fastståande fiskereiskap på avvege: Uttesting av systemet PingMe

​Tap av fiskereiskap fører til ei skjult beskatning på ressursane, til dårleg dyrevelferd og til marin forsøpling. Moglegheita til å raskt gjenfinne tapt utstyr reduserer uheldige effektar. I følgje ei undersøking gjennomført av SINTEF har Ocean Space Acoustics (OSAC) AS kome len ...
Prosjektnr: 901887
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Gjenfangst av fastståande fiskereiskap på avvege: Uttesting av systemet PingMe

​Tap av fiskereiskap fører til ei skjult beskatning på ressursane, til dårleg dyrevelferd og til marin forsøpling. Moglegheita til å raskt gjenfinne tapt utstyr reduserer uheldige effektar. I følgje ei undersøking gjennomført av SINTEF har Ocean Space Acoustics (OSAC) AS kome len ...
Prosjektnr: 901856
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Resirkulerbar kartongemballasje til frossen sjømat og konvensjonelle produkter (Refiba)

I 2022 eksporterte Norge ca. 820.000 tonn fryste produkter (torskefisk, pelagisk og reker) og ca. 120.000 tonn klippfisk og saltfisk. Denne sjømaten må beskyttes for å ivareta kvalitet og holdbarhet. Frossen sjømat og konvensjonelle produkter pakkes ofte i trefiberbasert emballas ...
Prosjektnr: 901863
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisk rekestapper for vertikalfryser

I dag gjøres rekestapping manuelt av operatørene som fyller fryserne. Dette fordi det per i dag ikke er alternativ til denne manuelle prosessen. Rekestapping er en tung jobb, og det gjøres ved at operatøren sitter/står oppå fryseren og presser et hjemmelagd verktøy ned i frysebur ...
Prosjektnr: 901889
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk

​Prosjektets overordnede idè er å utvikle ny teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk om bord i havfiskeflåten.Økt utnyttelse av marint restråstoff har høy prioritet på nasjonalt nivå, både i et økonomisk, miljømessig og ...
Prosjektnr: 901857
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Automatisert løsning for legging av fisk på tørkerivogner

​Tørking av saltfisk er en arbeidkrevende og repetitiv prosess hvor det foregår mye arbeid over skulder høyde og under midje. Dette er en tung belastning for arbeiderne og resulterer i at tempoet er variabelt ut ifra hvem som utfører arbeids oppgaven.Den manuelle prosessen i dag ...
Prosjektnr: 901855
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dokumentasjon av saltkvalitet ved automatisk saltrensing (RENT)

​Salt er en betydelig innsatsfaktor ved produksjon av salt- og klippfisk. ScanProd AS, SINTEF og ProsessIndustri AS har, i et tidligere prosjekt, “Utvikling, implementering og testing av teknologi for gjenvinning av salt og saltlake (ReSALT)” (FHF-901380), utviklet en velfunge ...
Prosjektnr: 901888
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Marinisering av eksisterende sløye- og kappemaskin som er skånsom mot lever og rogn (FOLLA)

Det er behov for å kunne tilby en sløye- og kappemaskin som er skånsom mot rogn og lever til den havgående fiskeflåten. Utfordringer og problemstillinger som det vil bli jobbet med er listet opp under:• Bevegelse: Maskinen vil bli plassert om bord på et fartøy som har utf ...
keyboard_arrow_up