Til innholdet

Prosjektnummer

901465

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901465
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2017
Sluttdato: 01.02.2018

FHF-konferanse om forebygging og kontroll av lakselus 2018

​FHFs årlige lusekonferanse er den viktigste arenaen i Norge for samlet kunnskapsstatus og utveksling av erfaringer i arbeidet med lakselus

Overgang mot en strategi for å forebygge mot lus og rotering av ulike tiltak har gitt gode resultater.

Konferansen ble gjennomført i Trondheim hvor 500 deltakere var innom i løpet av tre dager. Foredrag er tilgjengelig på FHFs nettsider​.

Formidling av nye resultater fra FoU og erfaringsdeling er formålet med en slik konferanse.​

Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen til å dele erfaringer og kunnskap, og finne nye løsninger.

Rensefiskkonferansen har siden 2012 etablert seg som en viktig årlige møteplass rundt kunnskap og erfaringsdeling knyttet til forebygging og kontroll med lakselus – med hovedvekt på rensefisk. I det helhetlige bildet er rensefisk kun ett av mange tiltak, og derfor har FHF utvidet konferansen til å dekke hele området forebygging og kontroll med lakselus.
 
Den nye konferansen vil presentere ny kunnskap fra forskning samt nye praktiske erfaringer når det gjelder forebygging, kontroll og bekjempelse av lakselus. Det vil være god tid til mingling og erfaringsdeling under konferansen.
 
Under konferansen vil det bli diskutert og presentert totalstrategier for forebygging og kontroll av lakselus, og rotasjon mellom ulike metoder for å unngå tilvenning/tilpasning til medikamentfri kontrollmetode.
Å gjennomføre en konferanse der resultater fra FoU og erfaringer fra praktisk arbeid innen forebygging og kontroll av lakselus blir presentert.
Næringens nytteverdi av konferansen blir å implementere det man lærer med suksess i sine bedrifter. Med hovedvekt på forebygging og kontroll vil man unngå bruk av kjemisk og andre ikke-medikamentelle metoder som krever behandling av fisk. Dette vil være lønnsomt i tillegg til å gi bedre helse og velferd for laksen.
Konferansen legges til Trondheim 22.–24. januar 2018.

Det etableres en programkomite som hjelper FHF med utarbeidelse av program. FHF står selv for gjennomføring.
Dette er et formidlingsprosjekt per se. Formidling om temaet er vesentlig for å få spredt kunnskap om mulige tiltak knyttet til forebygging og kontroll av lakselus. Nyhetssaker og foredrag fra konferansen vil derfor bli lagt ut på FHFs nettside.
keyboard_arrow_up