Til innholdet

Prosjektnummer

901304

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901304
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2017
Sluttdato: 02.03.2017

Rensefiskkonferansen og Medikamentfri dag 2017

Over 400 deltakere var samlet over tre dager i Trondheim til konferansen.

Foredrag er gjort tilgjengelig på FHFs nettsider her.
Det var en høy andel næringsdeltakere på konferansen. Det ble hovedvekt på nytteverdi og formidling av nye resultater fra FoU-prosjekter og praktisk erfaring.
Hos bedriftene er det stor interesse for arbeidet med å få kontroll på lakselus. Forskning og utvikling (FoU) er avgjørende for å lykkes med rensefisk som lusebekjempelse, og det skjer utvikling hos bedrifter, leverandører og i FoU-miljøene.

FHF har investert betydelige midler over flere år og rensefisk er sentralt i strategien for ikke-medikamentell behandling av lus. Satsingen viser resultater og har vært et avgjørende bidrag til at næringen har kommet så langt som den har.
 
FHF har for 2017 valgt å kombinere Medikamenfri dag med Rensefiskkonferansen. Dette er et grep for å legge stor vekt på medikamentfri kontroll på lakselus.

Rensefisk er i dag den ikke-medikamentelle metoden som er mest utbredt og som fungerer. FHF har en stor satsing på rensefisk gjennom “Program rensefisk” hvor det pågår mange prosjekter innenfor produksjon av rensefisk, bruk av rensefisk i merd og bedre velferd og helse for rensefisk.
 
Formidling av praksis og FoU-resultater er svært viktig for å ta i bruk rensefisk og få et godt resultat. FHF har derfor bidratt til å avholde lignende møter og konferanser tidligere, jf. prosjektene nedenfor:

2016: “Rensefiskkonferansen 2016" (FHF-901161)
2015: “Rensefiskkonferanse 2015” (FHF-901048)
2014: “Rensefisk i Norge: Kunnskapsutveksling og implementering for lakseluskontroll” (FHF-900955)
2013: “Rensefiskmøte 2013” (FHF-900873)
2012: “Utvikle kunnskap om hvordan en best får rensefisken til å overleve vinteren i laksemerdene” (FHF-900831)
2011: “FHF-samling  om rognkjeks og rensefiskhelse” (FHF-900726)

Å presentere alle medikamentfrie metoder for å bekjempe lakselus.
 
Delmål
• Å få formidlet erfaringer og resultater fra prosjekter som skal sørge for god nytteverdi for brukere av rensefisk og god velferd og helse for rensefisken.
• Å planlegge og gjennomføre en nasjonal rensefisksamling som skal fungere som en arena og et nettverkssted for erfaringsutveksling til nytte for hele næringen.
• Å formidle kunnskap og forskning ut til næringen slik at dette raskt kan bli tatt i praktisk bruk.
• Å kartlegge nye prioriteringer for FHF basert på det som kommer frem på konferansen.
Følgende nytteverdi forventes:
• Effektiv og bærekraftig bruk av rensefisk er helt nødvendig som forebyggende tiltak mot en mer og mer resistent lus.
• Økt lønnsomhet i havbruksnæringen og den enkelte oppdretter som følge av mer effektiv lakseluskontroll.
Konferanseprogram planlegges basert på innspill fra næring, prosjektets styringsgruppe og FHF. Programmet skal markedsføres bredt mot næring og forskningsmiljøer samt forvaltning. Styringsgruppen gir innspill om hvem som er de viktigste målgruppen slik at innleggene tilpasses målgruppen.
 
Konferansen blir gjennomført av FHF 7.–9. februar 2017 i Trondheim.
Alle foredrag samt oppsummering vil bli lagt ut i etterkant av konferansen i en nyhetssak og på FHFs nettsider.

Det vil bli lagt stor vekt på å formidle konferansen underveis i media.
keyboard_arrow_up