Til innholdet

Prosjektnummer

901161

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901161
Status: Avsluttet
Startdato: 17.09.2015
Sluttdato: 29.02.2016

Rensefiskkonferansen 2016

Konferansen ble gjennomført 8.–9. februar 2016 på Gardermoen. Alle foredrag er gjort tilgjengelig på FHFs nettsider.
 
Antall deltakere økte betydelig fra i overkant av 300 i 2015 til ca. 340 i 2016. Dette tyder på at konferansen er en viktig møteplass som prioriteres og som næringen finner nyttig.
 
Resultater fra FoU-prosjekter og praktiske erfaringer ble formidlet under konferansen. Spesielt ble nytteverdien for brukere av rensefisk, samt helse og velferd for rensefisken, fremhevet.
Riktig bruk og god helse og velferd fører til effektiv lusebeiting.
 
Konferansen er et nyttig tiltak i satsningen “Program rensefisk” som FHF har. Kontinuerlig formidling av resultater sørger for god nytte og implementering for brukere.
 
Gjennomføring av questback etter konferansen viste gode tilbakemeldinger på det faglige og at deltakere hadde nytte av å tilbringe to dager på møtet.
Det var stor nytte av konferansen, som også fikk stor publisitet.

Formidlingen under konferansen fører til at nye driftsrutiner i bruken av rensefisk blir iverksatt.
Det økende antall deltakere på konferansen indikerer at konferansen fungerer som forutsatt, dvs. som er en viktig møteplass som prioriteres og som næringen finner nyttig.
Arbeidet for å få kontroll med lakselus er tema som har stor fokus hos bedrifter. FoU er avgjørende for å lykkes med rensefisk, og det skjer utvikling hos bedrifter, leverandører og i FoU miljøene.

FHF har investert betydelig med midler over flere år og rensefisk er sentralt i strategien mot ikke-medikamentell behandling av lus. Satsingen viser resultater og har vært et avgjørende bidrag til at næringen har kommet så langt som den har.
 
Rensefisk er i dag den ikke-medikamentelle metoden som er mest utbredt og som fungerer. FHF har en stor satsning på rensefisk gjennom “Program rensefisk” hvor det pågår mange prosjekter innenfor produksjon av rensefisk, bruk av rensefisk i merd og bedre velferd og helse for rensefisk.

Formidling av praksis og FoU-resultater er svært viktig for å ta i bruk rensefisk og få et godt resultat. FHF har derfor bidratt til å avholde liknende møter og konferanser tidligere, jf. prosjektene nedenfor:
2015: “Rensefiskkonferanse 2015” (FHF-901048)
2014: “Rensefisk i Norge: Kunnskapsutveksling og implementering for lakseluskontroll” (FHF-900955)
2013: “Rensefiskmøte 2013” (FHF-900873)
2012: “Utvikle kunnskap om hvordan en best får rensefisken til å overleve vinteren i laksemerdene” (FHF-900831)
2011: “FHF-samling  om rognkjeks og rensefiskhelse” (FHF-900726)
• Å få formidlet erfaringer og resultater fra prosjekter som skal sørge for god nytteverdi for brukere av rensefisk og god velferd og helse for rensefisken.
• Å planlegge og gjennomføre en nasjonal rensefisksamling som skal fungere som en arena og nettverkssted for erfaringsutveksling og formidling av suksesshistorier til nytte for hele næringen.
• Å formidle kunnskap og forskning ut til næringen slik at dette raskt kan bli tatt i praktisk bruk.
• Å kartlegge nye prioriteringer for FHF basert på det som kommer frem på konferansen.
Følgende nytteverdi forventes:
• effektiv og bærekraftig bruk av rensefisk er helt nødvendig som forebyggende tiltak mot en mer og mer resistent lus
• økt lønnsomhet i havbruksnæringen og den enkelte oppdretter som følge av mer effektiv lakseluskontroll
• bedre omdømme
Konferanseprogram planlegges basert på innspill fra næring, prosjektets styringsgruppe og FHF.

Programmet skal markedsføres bredt mot næring og forskningsmiljøer samt forvaltning. Styringsgruppen gir innspill om hvem som er de viktigste målgruppen slik at innleggene tilpasses målgruppen.
 
Konferansen blir gjennomført av FHF 8.–9. februar 2016 på Gardermoen.
 
Foredrag og oppsummering blir gjort tilgjengelig på FHFs nettsider.
 
Alle foredrag vil bli lagt ut i etterkant av konferansen i en nyhetssak og på FHFs prosjektside.

Det vil bli lagt stor vekt på å formidle konferansen underveis i media.
keyboard_arrow_up