Til innholdet

Prosjektnummer

901009

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901009
Status: Avsluttet
Startdato: 15.08.2013
Sluttdato: 05.03.2014

Student-bootcamp – pilotprosjekt 2013–2014

Bootcamp ble arrangert i forbindelse med Sjømatdagene på Hell i januar 2014, der studentene fikk presentere resultatene og vinner ble kåret.

Bootcampen er av alle parter vurdert som vellykket, og det er grunn til å vurdere hvordan konseptet kan videreføres.

På grunn av den litt utradisjonelle tilnærmingen ga det både oppmerksomhet og ikke minst engasjement og motivasjon hos en vanskelig tilgjengelig målgruppe, som ikke er sett tidligere.
Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av næringen:
Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen.

I denne sammenheng er yngre, og spesielt studenter en viktig målgruppe, en målgruppe det har vært vanskelig for næringen å nå.

Bootcamp er en ny og innovativ idé for å bringe studenter nærmere næringen. Idéen er et samspill melliom Innovasjon Norge, FHF og Nærings- og fiskeridepartementet.

Begrepet bootcamp kommer fra militært “rekrutt-trening” og innebærer egentlig hard trening, med action. I denne sammenhengen betyr det aktivitet, og tildels utfordrende aktiviteter, der studentene skulle utfordres på problemstillinger de selv skulle komme opp med løsninger på. Slik interaktiv og involverende, tildels praktisk, og ihvertfall konkret læring har større sjanser til å slå gjenom hos de yngre enn tradisjonell informasjonsvirksomhet 
Å gjennomføre bootcamp der deltakelse fra studenter, oppmerksomhet om arrangementet og evaluering fra studenter er avgjørende.
Dette er tenkt som et konkret og nytt bidrag til innsikt i, holdning til, og motivasjon for å jobbe i næringen.
Planleggingen skjer i samspill mellom de tre ansvarlige aktører, SINTEF Fiskeri og havbruk er gjennomførende institusjon.

Bootcampen ble først tenkt gjennomført under AquaNor, men ble flyttet til Sjømatdagene 2014 etter en samlet vurdering.
 
Direkte formidling fra evenementet til media og andre interessenter.
keyboard_arrow_up